Partnerseminar for Statens lånekasse for utdanning

Hvordan bevare motivasjonen til å lede under krevende endringsprosesser?

Lånekassens partnerseminar ble avholdt på en mellomledersamling hos Lånekassen på Økern.

Lånekassen holder et  høyt tempo i omstillings- og endringsprosesser. Hvordan kan våre ledere som er ledere i slike prosesser til daglig beholde motivasjonen og inspirasjonen i hverdagen.

«Hvordan bevare motivasjonen til å lede under krevende endringsprosesser».
 
Foredrag ved professor Lars Glasø, professor ved Institutt for organisasjon og ledelse, Handelshøyskolen BI

 

Emneord: HR og kompetanseutvikling, ledelse
Publisert 10. nov. 2017 14:20 - Sist endret 10. nov. 2017 14:23