Partnerseminar for Utenriksdepartementet

Frokostseminar om viktigheten av tilbakemelding på prestasjon for å skape en effektiv tjeneste og et godt arbeidsmiljø

Seminar om utenrikstjenesten og tilbakemeldinger på prestasjoner i interaksjon med seminardeltakerne (via Kahoot). 

Program
08:00 Frokost
08:25 Velkommen. Ved avdelingsdirektør Vibeke Rysst-Jensen
08:30 Norske interesser og globale løsninger. Utenriksråd Wegger Chr. Strømmen
08:50 UDs Strategi 21. Avdelingsdirektør Vibeke Rysst-Jensen
09:00 Effektivitet og arbeidsmiljø i UD. Fagdirektør for ledelse Gunnar Marius Bjelke
09:10 Tilbakemelding på prestasjon. Professor Thomas Hoff, UiO, Psykologisk Institutt
10:30 Slutt

Utenrikstjenestens viktigste oppgave er å skape gjennomslag for norske interesser internasjonalt og bidra til løsninger på globale problemer. Vi er en utenrikstjeneste for hele Norge, og representerer hele det norske statsapparatet utad. Internasjonal innflytelse avhenger av innsikt, samarbeid og påvirkningsevne. Vi skal drive aktivt påvirkningsarbeid, og vi skal samarbeide med norske samarbeidspartnere i og utenfor statsforvaltningen og med andre land, organisasjoner og aktører for å nå målene våre.

Om seminaret: Utenriksdepartementet inviterte til frokostseminar for utvalgte kontaktpersoner, samarbeidspartnere, nettverkskolleger og tjenesteleverandører innen fagområdene ledelse- og organisasjonsutvikling, strategisk-HR og kompetanseutvikling. Frokostseminaret var tilrettelagt av UD i samarbeid med Partnerforum.

Emneord: Effektivitet, HR og kompetanseutvikling, Ledelse, kompetanseutvikling, Kommunikasjon
Publisert 4. jan. 2018 13:34 - Sist endret 4. jan. 2018 13:38