Partnerseminar for Direktoratet for økonomistyring

Motivasjon, endringsledelse og oranisasjonsendring

Internt seminar for DFØs lederforum:

Motivasjon, endringsledelse og organisasjonsendring

Foredrag ved Anders Dysvik, professor, Ledelse og organisasjon, Handelshøyskolen BI: Ledelse i ny tid (PDF)

 

Arrangører
Direktoratet for økonomistyring i samarbeid med Partnerforum.
Partnerforum er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Handelshøyskolen BI og statlige virksomheter. Vi er 22 partnere som samarbeider om å lage arrangementer om temaer som er aktuelle for statsforvaltningen. Partnerforum lager årlig ca. 11 fellesarrangementer og ett seminar for hver partner. I fjor bidro 70 innledere på 20 arrangementer for ca 2000 deltakere

Emneord: Ledelse, Kommunikasjon, Effektivitet
Publisert 9. juli 2018 13:12 - Sist endret 29. aug. 2018 14:27