Partnerseminar for Helse- og omsorgsdepartementet

Hvordan kan vi utvikle oss til en mer effektiv og velfungerende ledergruppe?

Internt seminar for HODs lederforum:

Hvordan kan vi utvikle oss til en mer effektiv og velfungerende ledergruppe? (PDF)

Foredrag ved Henning Bang, førsteamanuensis ved Psykologisk institutt, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

 

Arrangører
Helse- og omsorgsdepartementet i samarbeid med Partnerforum.
Partnerforum er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Handelshøyskolen BI og statlige virksomheter. Vi er 22 partnere som samarbeider om å lage arrangementer om temaer som er aktuelle for statsforvaltningen. Partnerforum lager årlig ca. 11 fellesarrangementer og ett seminar for hver partner. I fjor bidro 70 innledere på 20 arrangementer for ca 2000 deltakere

Emneord: Ledelse, Kommunikasjon, Effektivitet
Publisert 9. juli 2018 12:39 - Sist endret 9. juli 2018 12:55