Partnerseminar for Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1) Norsk og internasjonal økonomi. 2) Nye oppgaver for fylkeskommunene? 3) Politiske skandaler i det nye medielandskapet

"Helsfyrseminaret/økonomiseminaret" har siden 2014 vært arrangert på Scandic Helsfyr hotell. Forløperen ble i flere år arrangert på Lysebu. I 2014 begynte KMD, i samarbeid med Partnerforum, å arrangere seminaret på Helsfyr. Seminaret har sett seg mål om å ha faglige nedslagsfelt for KMD sine ansatte, være et hyggelig møtested og bidra til kulturbygging på tvers av avdelingene. Deltakerne inviteres til å starte dagen med frokost på hotellet.

08.00   Frokost
09.00    Åpning
 
             Ved ekspedisjonssjef.
09.15    Norsk økonomi og internasjonal økonomi: prognoser for utviklingen framover 
             Ved forsker Roger Hammersland, Gruppe for makroøkonomi, SSB

Roger Hammersland arbeider som forsker i forskningsavdelingen ved SSB, hvor han har jobbet siden 2007. Noen av hans hovedinteresser innenfor forskning er  internasjonal makroøkonomi og finansøkonomi

10.15   Pause
10.30   Nye oppgaver til fylkeskommunene? Presentasjon av ekspertutvalgets rapport
            Utvalgsleder Jørund Nilsen fra Kommunal-og moderniseringsdepartementet.

11.30     Lunsj

12:30   Politiske skandaler og kampen om definisjonsmakt i det nye medielandskapet
           
Gunn Enli. Professor ved Institutt for medier og kommunikasjon, UIO.

Gunn Enli er forsker og underviser innenfor feltene mediepolitikk, politisk kommunikasjon og sosiale medier, og har de siste årene ledet det internasjonale prosjektet Social Media and Election Campaigns (SAC). Foredraget drøfter 10 år med politiske skandaler i Norge, med vekt på endringer i mediedynamikken.

13:40   Avslutning ved Partnerforums sekretariat

Arrangører
Kommunal- og moderniseringsdepartementet i samarbeid med Partnerforum.
Partnerforum er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Handelshøyskolen BI og statlige virksomheter. Vi er 22 partnere som samarbeider om å lage arrangementer om temaer som er aktuelle for statsforvaltningen. Partnerforum lager årlig ca. 11 fellesarrangementer og ett seminar for hver partner. I fjor bidro 70 innledere på 20 arrangementer for ca 2000 deltakere

Emneord: Økonomi, Forvaltningspolitikk, Internasjonalt, Kommunikasjon, Styring, Stat og kommune
Publisert 22. mars 2018 10:27 - Sist endret 10. mars 2021 10:02