Partnerseminar for Norges forskningsråd

Porteføljestyring for investeringsvirksomheten

Internt halvdagsseminar for Forskningsrådet - utvidet Lederforum:

Hva betyr egentlig porteføljestyring, og hvordan kan det gi bedre resultater enn måten vi jobber på i dag?

Porteføljestyring brukes allerede for å styre den interne sentrale uviklingsporteføljen. Nå innfører vi gradvis porteføljestyring også i investeringsvirksomheten. Det betyr at de om lag 10 mrd. kronene vi forvalter på vegne av departementene etter hvert skal håndteres på en ny måte.

Program (PDF)

 

Arrangører
Norges forskningsråd i samarbeid med Partnerforum.
Partnerforum er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Handelshøyskolen BI og statlige virksomheter. Vi er 22 partnere som samarbeider om å lage arrangementer om temaer som er aktuelle for statsforvaltningen. Partnerforum lager årlig ca. 11 fellesarrangementer og ett seminar for hver partner. I fjor bidro 70 innledere på 20 arrangementer for ca 2000 deltakere

Emneord: Effektivitet, Styring, Økonomi
Publisert 9. juli 2018 12:55 - Sist endret 9. juli 2018 12:55