Partnerseminar for Barne-, ungdoms- og familidedirektoratet

Kultur og motivasjon ved omorganisering

Foredrag om temaet: Hva skal til for å skape en arbeidsplass der ansatte velger å bli og samtidig presterer godt over tid? for direktoratets ansatte i regi av Anders Dysvik, professor ved Institutt for ledelse og organisasjon, Handelshøyskolen BI

Emneord: Kommunikasjon, Ledelse, HR og kompetanseutvikling
Publisert 6. des. 2018 10:13 - Sist endret 8. jan. 2019 16:48