Partnerseminar for Statens lånekasse for utdanning

Samarbeid på tvers - hvordan videreutvikle arbeidsformer og kultur?

Foredrag om temaet: Samarbeid på tvers - hvordan videreutvikle arbeidsformer og kultur? i regi av Svein S. Andersen, professor ved Institutt for ledelse og organisasjon, Handelshøyskolen BI

Emneord: Kommunikasjon, Ledelse, HR- og kompetanseutvikling
Publisert 6. des. 2018 10:06 - Sist endret 8. jan. 2019 16:52