Partnerseminar for Nærings- og fiskeridepartementet

Best på feil – Hvordan lære av feil og bruke dette aktivt i organisasjonen

Nærings- og fiskeridepartementets partnerseminar ble avholdt på en ledersamling torsdag 1. mars. Foredraget "Best på feil – Hvordan lære av feil og bruke dette aktivt i organisasjonen" ble holdt av Professor Øyvind Kvalnes, Institutt for ledelse og organisasjon, Handelshøyskolen BI. Det ble åpnet for refleksjoner i etterkant av innlegget

Publisert 19. mars 2018 12:17 - Sist endret 19. mars 2018 12:17