Partnerseminar for Barne- og familiedepartementet

Sentrale aktiviteter og verktøy for effektiv prosjektgjennomføring

Barne- og familiedepartementets partnerseminar ble avholdt som en halv dagssamling med opplæring i effektive prosjektverktøy for Familie- og oppvekstavdelingen. 

De ønsket opplæring i klassisk prosjektarbeid, med særlig vekt på oppstartsfasen. Målet var også at alle skulle få en felles forståelse av verktøy, språk og referanser til oppstart og gjennomføring av tverrgående arbeider. 

Sentrale aktiviteter og verktøy for effektiv prosjektgjennomføring
 
Opplæing og gjennomføring ved Anne Live Vaagaasar, førsteamanuensis ved Institutt for organisasjon og ledelse, Handelshøyskolen BI og Tore Aalberg, konsulent og foreleser i prosjektledelse, Handelshøyskolen BI

 

Emneord: HR og kompetanseutvikling, ledelse, effektivitet
Publisert 2. jan. 2020 13:25 - Sist endret 2. jan. 2020 13:34