Et langsiktig fokus på innovasjon er nødvendig for å sikre en brukerrettet og effektiv offentlig forvaltning. Dette kan vi oppnå gjennom tilrettelegging av helhetlige digitale tjenester og utvikling av forbedrede prosesser i forvaltningen. Innovasjon drives fram når det foreligger egnede rammebetingelser for digital innovasjon, ved for eksempel styrket digital kompetanse, en kultur for nytenkning og eksperimentering, og samarbeid på tvers av aktører og sektorer.

Stortingsmelding om innovasjon lanseres våren 2020 og Difi er en sentral bidragsyter i dette arbeidet.