Partnerseminar for Difi

Hvordan lykkes med innovasjon i offentlig sektor?

Et langsiktig fokus på innovasjon er nødvendig for å sikre en brukerrettet og effektiv offentlig forvaltning. Dette kan vi oppnå gjennom tilrettelegging av helhetlige digitale tjenester og utvikling av forbedrede prosesser i forvaltningen. Innovasjon drives fram når det foreligger egnede rammebetingelser for digital innovasjon, ved for eksempel styrket digital kompetanse, en kultur for nytenkning og eksperimentering, og samarbeid på tvers av aktører og sektorer.

Stortingsmelding om innovasjon lanseres våren 2020 og Difi er en sentral bidragsyter i dette arbeidet.
 

Program 

Kl 11.10-13:30


11.10 - 11.15
 Velkommen og innledning
 Birgitte Yttri og Marit Holter Sørensen (Difi)
 
11.15 - 12.00
 IE Public Tech Lab - experiences and latest trend within Public sector Innovation
 Idoia Ortiz de Artiñano-Goñi (Public Tech Lab, Madrid)
 
12.05 - 12.45
 Gjør digital teknologi det lettere å være entreprenør i offentlig sektor
 Margunn Aanestad (Universitetet i Agder)
 
12.45 - 13.20
 Organisering av innovasjon
 Markus Bugge (NIFU)
 
13.20 - 13.30
 Oppsummering
 Difi 

 

Arrangør

Partnerforum, Difi
Emneord: Innovasjon, Stat og kommune, Tjenester, IKT, Digitalisering
Publisert 30. okt. 2019 09:38 - Sist endret 30. okt. 2019 11:26