Partnerseminar for Barne-, ungdoms- og familidedirektoratet

God forvaltningsskikk - del 1

Barne- ungdoms- og familiediretoratet arrangerte en seminarrekke på fire seminarer om god forvaltningsskikk, hvor Partnerforum bidro på tre av dem.

Første seminar handlet om hva som kreves av de som jobber i statsforvaltningen, og hvilke etiske dilemmaer man kan stå overfor.

Etikk og dilemmaer i statsforvaltningen

Foredrag ved førsteamanuensis og filosof Øyvind Kvalnes ved Handelshøyskolen BI.


 

Emneord: Kommunikasjon, Ledelse, HR og kompetanseutvikling
Publisert 27. jan. 2021 17:20 - Sist endret 27. jan. 2021 17:37