Partnerseminar for Barne-, ungdoms- og familidedirektoratet

God forvaltningsskikk - del 2

Barne- ungdoms- og familiediretoratet arrangerte en seminarrekke på fire seminarer om god forvaltningsskikk, hvor Partnerforum bidro på tre av dem.

Det andre seminaret handlet om overordnede forvaltningsverdier og lovverk, til praktisk forvaltning med fokus på bl.a etiske dilemmaer og taushetsplikt.

Fra overordnede verdier til praktisk forvaltning

Foredrag ved ekspedisjonssjef Fredrik Bøckman Finstad i Justis- og beredskapsdepartementet.


 

Emneord: Kommunikasjon, Ledelse, HR og kompetanseutvikling
Publisert 27. jan. 2021 17:31 - Sist endret 27. jan. 2021 17:37