Partnerseminar for Barne-, ungdoms- og familidedirektoratet

God forvaltningsskikk - del 3

Barne- ungdoms- og familiediretoratet arrangerte en seminarrekke på fire seminarer om god forvaltningsskikk, hvor Partnerforum bidro på tre av dem. 

Det tredje seminaret handlet om hva god forvaltningsskikk er sett fra en toppleders ståsted. Hvordan kan man sikre et godt beslutningsgrunnlag og jobbe frem beslutninger i statsforvaltningen, og hvordan skape gode prosesser, forholdet mellom embetsverk og politisk ledelse.

Foredrag ved departementsråd Tom Rådahl i Klima- og miljødepartementet


 

Emneord: Kommunikasjon, Ledelse, HR og kompetanseutvikling
Publisert 27. jan. 2021 17:38 - Sist endret 27. jan. 2021 17:38