Partnerseminar for Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Sommeråpent

Om seminaret

Det tradisjonelle Helsfyrseminaret slås i år sammen med "Sommeråpent" og avholdes som et heldagsseminar i samarbeid med Partnerforum.
Foredragene foregår i auditoriet i R5 hvor det nå under Covid – 19 vil være plass til 50 deltakere. Foredragene vil streames for de som ikke kan være tilstede. Det serveres frokost fra 0830.

Vi starer kl 0900 hvor historiker Einar Lie  gir oss et overordnet blikk på norske reformer. Sammen med forsker Yngve Flo og Journalist Astrid Meland, vil han sette kommune og regionreformen inn i en større reformfaglig kontekst. Denne delen av programmet følger opp Partnerforums høstkonferanse fra 2017: Reformer som kommer, reformer som går.

Etter lunsjservering kl 11:15 har vi invitert ordfører og rådmann fra Innlandet fylkeskommune og Moss kommune for å gi en løypemelding fra "tingenes tilstand", ett år etter at de var i KMD sist. Fylkesmannen i Innlandet vil gi en status fra det nye fylkesmannsembetet.

Vi avslutter den faglige delen av dagen med å sette fokus på våre interne reformer, med bla. en orientering fra Torgeir Strøm om rapporten "Fremtidens departementsfellesskap" og tilslutt om innovasjonsarbeidet som AIF har stått i spissen for.

 

Program

Del 1  Om reformer og kommunereformen

0900 Et overordnet og historisk blikk på reformer
          Einar Lie, professor i historie, Universitetet i Oslo
 
0945 Kommunal reform – i historisk tvangstrøye?
         Yngve Flo, professor, Universitetet i Bergen

1030 Sideblikk på kommunereformen 
         Astrid Meland, journalist og kommentator i VG

1115 Lunsj

Del 2 og 3
Program for Sommeråpent - dagens øvrige program (PDF)
 

Arrangør

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Partnerforum
Emneord: Demokrati, Forvaltningspolitikk, Stat og kommune
Publisert 7. juli 2020 15:42 - Sist endret 26. aug. 2020 08:49