Partnerseminar for Kulturdepartementet

Språket som arbeidsverktøy

Kulturdepartementets partnerseminar ble avholdt som et halvdagsseminar for alle ansatte i departementet. 

Partnerforum bidro i med tre foredrag ved Helene Uri, Ida Seljeseth og Johan Tønnesson.

 

Program for fagdagen
 

Del 1    Hvorfor er språk viktig?

Hvem sa hva: kvinner, menn og språk -  Helene Uri

Uri er foredragsholder og forfatter med doktorgrad i språkvitenskap. Hun jobbet tolv år ved Universitetet i Oslo før hun sa opp jobben for å begynne å skrive på heltid, og er i dag en kritikerrost og populær forfatter. De siste to årene har hun hatt en professor II-stilling i skrivekunst ved Norsk barnebokinstitutt.
 

Klarspråk i et demokratiperspektiv (PDF) -  Ida Seljeseth

Seljeseth er doktorgradsstipendiat i retorikk ved Universitetet i Oslo og medeier i Retorikkbyrået AS. Hun er interessert i hva som er sammenhengen mellom språk og demokrati, og hvilke retoriske ferdigheter folk trenger for å kunne delta i demokratiet.13:0


Del 2    Språk i vår kontekst

Sakprosa og sjangerbevissthet (PDF) - Johan Tønnesson

Tønnesson er professor i sakprosaforskning ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo (UiO) og har ansvaret for landets første BA-program i Klart språk. Han har nylig publisert med åpen tilgang: "Den multimodala sakprosan" (samforfatterskap, 2019), «Har kreativitet noen plass i stilarten “Sakprosa"?» og «Kongens tale ved hagefesten» (samforfatterskap, 2017). Dessuten Hva er sakprosa (2012) og «Respekt! Om Kunnskapssenterets rapporter.» i K. Bjørkdahl (red.) Rapporten. Sjanger og styringsverktøy. (2018)

Forenkling uten fordumming -  Nina Kristiansen

Kristiansen er medieviter og ansvarlig redaktør og daglig leder i nettavisa forskning.no. I 2016 ble hun kåret til årets fagpresseredaktør for å ha «bygd opp fagpressetidsskriftet sitt til å bli landets viktigste og mest kjente innenfor sin nisje». Forskning.no byr på nyheter, bakgrunnsstoff, debattspalte og blogg, og dekker de fleste fagfelt i norsk og internasjonal forskning.


Del 3   Hvordan jobbe med språk?

Så klart departementet kan skrive klart - Margrete Kilde Nes

Nes er språkkonsulent, kursholder og tekstforfatter i NTB Arkitekst. Hun har gjort klarspråksoppdrag for en lang rekke departementer og direktorater og har spesialisert seg på klart lovspråk . Hun har hovedfag i nordisk språk og litteratur fra Universitetet i Bergen.


Den gylne pennen – et e-læringskurs i klarspråk - Margrethe Kvarenes

Kvarenes er leder for seksjon for språk i skole og offentlig forvaltning i Språkrådet. Hun er utdannet oversetter og har tilleggsutdanning i offentlig rett, kommunikasjon og medier. Hun har dessuten en mastergrad i organisasjonspsykologi og endringsledelse. Hun er sentral i det statlige arbeidet med klarspråk i offentlig forvaltning.

 

15:50    -    16:00    Avslutning og veien videre
 

 

 

 

Arrangør

Partnerforum, Kulturdepartementet
Emneord: Kommunikasjon, Språk, Demokrati, HR og kompetanseutvikling, Digitalisering, Etikk
Publisert 24. jan. 2020 12:25 - Sist endret 28. jan. 2020 15:52