English version of this page

Sidegjøremål og eierinteresser til ansatte ved Eiendomsavdelingen

Her finner du en oversikt over godkjente sidegjøremål og eierinteresser for personer med et aktivt ansettelsesforhold ved Eiendomsavdelingen, Universitetet i Oslo. Oversikten inneholder ikke gjøremål eller verv som iht. gjeldende lovverk er unntatt offentlig innsyn.

Informasjon for ansatte: Registrering av sidegjøremål og eierinteresser

Oversikten er sortert alfabetisk. Du kan sortere listen etter andre verdier i stigende eller synkende rekkefølge ved å klikke på kolonneoverskriften. Klikk eksempelvis på tabelloverskriften «Ansatt ved» for å sortere listen etter stedkode i stigende rekkefølge. Klikk på overskriften på nytt for å sortere i synkende rekkefølge. Kolonnen «Omfang» angir antatt aktivitet som prosent av et årsverk.
Navn Ansatt ved Organisasjon Arbeidets art Startdato Omfang
Anker-Nilssen, Morten Parkseksjonen Styreverv Styreverv i Bad, park og idrett; en landsomfattende medlemsorganisasjon for kommuner og foretak som ønsker faglig utvikling og kompetanseheving innen fagområdene park, idrett, friluftsliv og bad. 2015-06-15 1
Frydenlund, Marius Seksjon for bygningsteknikk privat / kveld Branntekniske oppgaver, som kurs, kontroll, eksempel tilstandsvurdering 1890 gårder. Arbeidet vil i hovedsak forgå på kveldstid. Dersom det benyttes vanlig arbeidstid avtales avspasering med nærmeste leder. 2022-02-28 0
Hellesøe, Steffen Seksjon for bygningsdrift Hellesøe Handel AS Styreformann. Aksjonær med 50% eierandel. 2016-01-01 0
Hellesøe, Steffen Seksjon for bygningsdrift Frogn Næringsråd Styrearbeid i Frogn Næringsråd 2017-01-02 0
Singh, Seema HR og system Tramontane AS Bedrift for vinimport. 2014-07-01 0
Skogen, John Eiendomsavdelingen Selmer Eiendom AS Styremedlem eiendomsselskap 2003-08-01 0
Navn Ansatt ved Organisasjon Arbeidets art Startdato Omfang
Baardseth, Nina Grafisk senter Stupa Produksjon as Produksjonsselskap 1998-12-01
Baardseth, Nina Grafisk senter Stupa Holding as Holdingsselskap for utleieleiligheter og aksjer. 1997-12-31
Hellesøe, Steffen Seksjon for bygningsdrift Eier og Styreleder Utleie av minilager i Drøbak. 2010-01-21
Kristiansen, Stig A. Forvaltningsseksjonen Satori Eiendom DA Medeier Iifamilieeid eiendomsselskap 2006-06-01
Kristiansen, Stig A. Forvaltningsseksjonen Satori Invest AS Medeier i privat (familieeid) investeringsselskap 2015-07-01
Kristiansen, Stig A. Forvaltningsseksjonen Stig Kristiansen Konsulting Enkeltmannsforetak med undervisning i idrett, samt andre oppdrag (ad-hoc). 1995-02-20
Nilsen, Robert Bygningsdrift Tøyen 0 Lian Nilsen Holding AS 2019-04-01
Nilsen, Robert Bygningsdrift Tøyen Robert nilsen ENK Rådgiving/eiendomsutvikling 2010-01-01
Singh, Seema HR og system Tramontane AS Import av vin og salg til vinmonopol og restauranter i Norge. 2009-11-01
Skogen, John Eiendomsavdelingen Djupbekk AS Både direkte og gjennom andre selskaper å drive utvikling, utleie,drift og kjøp og salg av fast eiendom og ellers annet som stårI forbindelse med dette, herunde r konsulentvirksomhet tilknyttet fast eiendom, samt andre finansinvesteringer. 2006-11-19