English version of this page

Sidegjøremål og eierinteresser til ansatte ved Eiendomsavdelingen

Her finner du en oversikt over godkjente sidegjøremål og eierinteresser for personer med et aktivt ansettelsesforhold ved Eiendomsavdelingen, Universitetet i Oslo. Oversikten inneholder ikke gjøremål eller verv som iht. gjeldende lovverk er unntatt offentlig innsyn.

Informasjon for ansatte: Registrering av sidegjøremål og eierinteresser

Oversikten er sortert alfabetisk. Du kan sortere listen etter andre verdier i stigende eller synkende rekkefølge ved å klikke på kolonneoverskriften. Klikk eksempelvis på tabelloverskriften «Ansatt ved» for å sortere listen etter stedkode i stigende rekkefølge. Klikk på overskriften på nytt for å sortere i synkende rekkefølge. Kolonnen «Omfang» angir antatt aktivitet som prosent av et årsverk.
Navn Ansatt ved Organisasjon Arbeidets art Startdato Omfang
Bajja, Jamal Driftsområde Gaustad Norsk Regnesentral Vaktmester tjeneste 2008-10-24 2%
Bugge, Pål Fredrik Driftsområde Gaustad Ingeniør Carl Ulrik Bugge AS Innleid konsulent innen prosjektering og prosjektledelse. 2018-07-01 8%
Bugge, Pål Fredrik Driftsområde Gaustad Herman Wildenveys gt 3 AS Varamedlem til styret. 2019-01-01 1%
Bugge, Pål Fredrik Driftsområde Gaustad Ing. Carl U Bugge AS Varamedlem til styret. 2019-01-01 1%
Hellesøe, Steffen Seksjon for bygningsdrift Hellesøe Handel AS Styreformann. Aksjonær med 50% eierandel. 2016-01-01 1%
Hoel, Britt Amundsen Underavdeling for forvaltning og stab BIRKRI AS BIRKRIs virksomhet er primært å levere rådgivningstjenester innen strategi, virksomhetsstyring, digitalisering og IT,ogsekundært levere rådgivningstjenester i forbindelse med investeringer, finansieringsløsninger og strukturering av selskaper. 2018-08-23 1%
Singh, Seema Personal Tramontane AS Bedrift for vinimport. 2014-07-01 19%
Skogen, John Eiendomsavdelingen Selmer Eiendom AS Styremedlem eiendomsselskap 2003-08-01 1%
Uberg, Ulla Underavdeling for plan og utredning KUNSTBLIKK Ulla Uberg Kunstformidling 2000-08-28 1%
Navn Ansatt ved Organisasjon Arbeidets art Startdato Omfang
Baardseth, Nina Reprosentralen Stupa Holding as 1997-12-31
Baardseth, Nina Reprosentralen Stupa Produksjon as 1998-12-01
Kristiansen, Stig A. Forvaltningsseksjonen Satori Eiendom DA Kjøp, salg og utleie av egen og andres eiendom 2006-06-01
Kristiansen, Stig A. Forvaltningsseksjonen Satori Invest AS Investering i aksjer og andre finansielle aktiva, eiendeler i andre selskap og foretak samt all annen virksomhet som hermed ståri forbindelse. 2015-07-01
Kristiansen, Stig A. Forvaltningsseksjonen Stig Kristiansen Konsulting Undervisning innen idrett og rekreasjon 1995-02-20
Skogen, John Eiendomsavdelingen Djupbekk AS Både direkte og gjennom andre selskaper å drive utvikling, utleie,drift og kjøp og salg av fast eiendom og ellers annet som stårI forbindelse med dette, herunder konsulentvirksomhet tilknyttet fast eiendom, samt andre finansinvesteringer. Eier ogstyreleder. 2006-11-19
Stensrud, John Helge Underavdeling for prosjekt Ingeniørfirmaet Stensrud AS 1982-01-01
Uberg, Ulla Underavdeling for plan og utredning Stabekk Innramming ANS Stabekk Innramming er et innrammingsverksted som min mann driver. Det er et ANS (ansvarlig selskap) der jeg er den andre eieren.Jeg har ikke inntekt av selskapets virksomhet. 2010-10-05