Sidegjøremål og eierinteresser til ansatte ved UiO

Her finner du oversikter over godkjente sidegjøremål og eierinteresser for personer med et aktivt ansettelsesforhold ved Universitetet i Oslo. Oversiktene inneholder ikke gjøremål eller verv som iht. gjeldende lovverk er unntatt offentlig innsyn.

Samlet oversikt