English version of this page

Sidegjøremål og eierinteresser til ansatte ved Det odontologiske fakultet

Her finner du en oversikt over godkjente sidegjøremål og eierinteresser for personer med et aktivt ansettelsesforhold ved Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo. Oversikten inneholder ikke gjøremål eller verv som iht. gjeldende lovverk er unntatt offentlig innsyn.

Informasjon for ansatte: Registrering av sidegjøremål og eierinteresser

Oversikten er sortert alfabetisk. Du kan sortere listen etter andre verdier i stigende eller synkende rekkefølge ved å klikke på kolonneoverskriften. Klikk eksempelvis på tabelloverskriften «Ansatt ved» for å sortere listen etter stedkode i stigende rekkefølge. Klikk på overskriften på nytt for å sortere i synkende rekkefølge. Kolonnen «Omfang» angir antatt aktivitet som prosent av et årsverk.
Navn Ansatt ved Organisasjon Arbeidets art Startdato Omfang
Andersson, Maud Els-Marie Kjeveortopedi OUS Rikshospitalet KKN LKG-spalte teamet Odontologisk seksjon Odontologisk seksjon ved Avdeling for Plastikk- og rekonstruktiv har ansvaretfor rehabilitering i kjeve og tenner hos barn med leppe-kjeve-ganespalter. Seksjonen utfører også det analytiske forarbeidogetterarbeid på pasienter som trenger kjeve- og ansiktskirurgi. 2018-10-09 20%
Andersson, Maud Els-Marie Kjeveortopedi OUS Oslo universitets sykehus Rikshospitalet LKG-spalte teamet 2019-05-08 20%
Barkvoll, Pål Det odontologiske fakultet Tannlegene på Ullevål stadion A/S Styreleder i Tannnlegene på Ullevål stadion A/S. Dette er min kones firma - jeg har ingen eierandel i selskapet. Totalt4styremøter på kveldstid på årsbasis - hvilket ikke går ut over mitt ordinære arbeid. Selskapet samhandler ikke med UiO og erhellerikke i noen konkurransesituasjon. 2012-03-01 1%
Barkvoll, Pål Det odontologiske fakultet NIOM A/S Styreleder for NIOM A/S som er eid av UNIRAND A/S 2015-03-01 2%
Birkeland, Kari Kjeveortopedi Leieavtale m/Tannlegesenteret Bergrådveien 13 DA Spesialistpraksis - kjeveortopedi 2009-01-01 20%
Bjørnland, Tore Oral kirurgi og oral medisin Tore Bjørnland Egen tannlegepraksis for opprettholdelse av klinisk ferdighet 2013-09-08 5%
Blix, Inger Johanne S. Periodonti Inger Johanne Blix Privat tannlegepraksis 2018-10-25 20%
Brusevold, Ingvild Johnsen Avdeling for pedodonti og atferdsfag Store norske leksikon Fagredaktør for odontologi 2018-12-10 1%
Brusevold, Ingvild Johnsen Avdeling for pedodonti og atferdsfag Den norske tannlegeforening Lokal tillitsvalgt for NTF på UiO. Styremedlem i Oslo Tannlegeforening. 2018-12-18 1%
Brusevold, Ingvild Johnsen Avdeling for pedodonti og atferdsfag Helseetaten i Oslo, Tannhelsetjenesten Bistilling som tannlege, spesialist i pedodonti, en dag i uken. 2019-09-03 20%
Chen, Xiangjun Oral kirurgi og oral medisin Sørlandet sykehus Arendal Forsker 2018-02-01 30%
Chen, Xiangjun Oral kirurgi og oral medisin Universitetet i sørøst norge førsteamanuensis 2017-12-01 10%
Dahl, Bjørn Einar Protetikk og bittfunksjon Tannlege Bjørn Einar Dahl AS Privatpraktiserende tannlege 2002-01-01 20%
Dahl, Jon Einar Kariologi og gerodontologi NIOM AS Administrerende direktør 2011-07-01 99%
Dahl, Jon Einar Kariologi og gerodontologi Tannlege Jon E. Dahl Allmentannlege 2005-05-01 10%
Diep, My Tien Kariologi og gerodontologi Metro legesenter og tannklinikk Tannlege ved Metro legesenter og tannklinikk, deltidsstilling. 2018-11-07 30%
Ellingsen, Jan Eirik Protetikk og bittfunksjon Jan Eirik ellingsen Egen deltids tannlegepraksis for å opprettholde egne kliniske ferdigheter. 2009-01-01 4%
Ellingsen, Jan Eirik Protetikk og bittfunksjon Prosano AS Styreformann 2016-11-14 1%
Ellingsen, Jan Eirik Protetikk og bittfunksjon Corticalis AS Styreleder 2018-07-01 15%
Ellingsen, Jan Eirik Protetikk og bittfunksjon Corticalis AS Arbeidende styreleder. Corticalis AS disponerer sammen med UiO/Inven2 IPR og egenutviklet teknologi. Corticalis AS er etR&Dselskap uten egne markedsførte produkter og selskapet arbeider med utvikling av nye materialer for vevsregenerasjon og erlokalisert ved ShareLab, Forskningsparken, Oslo. 2018-07-01 15%
Enersen, Morten Institutt for oral biologi Kjemo A/S Privatpraksis som spesialist i periodonti. henvisningspraksis/konsulentarbeid i praksis. Kun leietager i uten eierinteresserderdriften foregår. Leietager er et gammelt firma, Kjemo A/S, som ble opprettet og drevet før jeg ble ansatt på UiO. 2008-09-01 20%
Galtung, Hilde Kanli Institutt for oral biologi Forskerforbundet Styremedlem i Forskerforbundet ved Universitetet i Oslo 2018-03-12 1%
Grytten, Jostein Samfunnsodontologi Akershus Universitetssykehus Forskerstilling 2019-01-01 20%
Halvari, Anne Elisabeth Munster Fakultetsadministrasjonen Universitetet i Sørøst Norge Planlegging, undervisning og veiledning av masterstudenter ved USN. 2019-07-01 20%
Haugen, Håvard Jostein Biomaterialer 998432294 Konsulentarbeid 2014-06-10 2%
Haugen, Håvard Jostein Biomaterialer BIOMAT2GETHER 7000 Ideelle organisasjoner, Org nr. 918 023 445 Jobbe for å fre 2016-11-04 1%
Herlofson, Bente Brokstad Oral kirurgi og oral medisin Oslo Universitetssykehus Overltannlege ved Tann-og kjeveenheten, Øre-nese-halsavdelingen, Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi, Rikshospitalet, Oslo Universitetssykehus. 2000-05-01 20%
Hjortsjö, Carl Protetikk og bittfunksjon Tannlege Carl Hjortsjö Tannlege verksamhet, Specialist i oral protetikk. c/o Tannlegene Sydow og Mo Torgeir Vraas plass4 3044Drammen 2000-01-01 20%
Hol, Caroline Kjeve- og ansiktsradiologi Bogstadveien oralkirurgiske senter AS Kjeve- og ansiktsradiolog 2019-01-01 5%
Hove, Lene Hystad Kariologi og gerodontologi Den norske tannlegeforening Medlem av NTF Fagnemd 2019-01-01 1%
Hove, Lene Hystad Kariologi og gerodontologi Right investment A/S Styremedlem ingen prosent av årsverk ved UiO brukes 2018-01-01 1%
Hynne, Håvard Oral kirurgi og oral medisin Akershus Fylkeskommune Tilkallingsvikar, tannlege 2019-02-18 1%
Høyvik, Ann Catrin Avdeling for pedodonti og atferdsfag Tannlege Høyvik MNTF Privat tannlegepraksis i Ås, Akershus 2018-09-20 50%
Jensen , Janicke Cecilie Liaaen Oral kirurgi og oral medisin Nordstrand Tannlegesenter Oralkirurgisk og oralmedisinsk spesialistvirksomhet i privat tannlegepraksis 2013-09-17 20%
Jensen , Janicke Cecilie Liaaen Oral kirurgi og oral medisin Janike C. Liaaen Jensen Oral kirurgisk praksis 2009-01-01 20%
Johansen, Anna Karin Kjeve- og ansiktsradiologi Tannlege Anna-Karin Abrahamsson Arbeider som privatpraktiserende assistent tannlege ved Colosseum avd sentrum i Fredrikstad. 2006-08-01 20%
Johansen, Anna Karin Kjeve- og ansiktsradiologi Norsk Manuellterapiforening Kurs for kiropraktorer og manuellterapeuter vedrørende nasjonal faglig retningslinje for behandling av pasientermedTMD(Helsedirektoratet). Foreleser: «Radiologisk diagnostikk og kjeveledds problematikk» 1ggr/ år 2014-09-18 1%
Karlstad, Heidi Fakultetsadministrasjonen Tannpleier Heidi Karlstad Sevstendig næringsdrivende tannpleier. I privat praksis i Drammen. En dag i uken. 2018-01-01 20%
Koldsland, Odd Carsten Periodonti Odd Carsten Koldsland Enkeltmannsforetak. Tannlege. Spesialist i periodonti. Privat praksis 2016-08-01 20%
Lyngstadaas, Ståle Petter Institutt for klinisk odontologi Lyngstadaas Biomedical Consulting AS Selskapets hovedvirksomhet var tidligere konsulentvirksomhet for MedTech 2004-12-15 1%
Lyngstadaas, Ståle Petter Institutt for klinisk odontologi Corticalis AS Daglig leder og styremedlem i selskapet som sammen med UiO/Inven2 dispon 2010-01-01 20%
Mork-Knutsen, Peer Olaf Oral kirurgi og oral medisin Tannlege Peer Mork-Knutsen Ekstramural tjeneste 2018-12-01 20%
Nordahl, Trond Dentalverkstedet Nordahl Dental-Service Service og vedlikehold av tannlegeutstyr. 2006-10-30 10%
Olsen-Bergem, Heming Oral kirurgi og oral medisin Den norske tannlegeforening/NTF hovedstyremedlem I NTF 2016-01-01 5%
Olsen-Bergem, Heming Oral kirurgi og oral medisin Forsvaret Spesialtannlege i Forsvarets sanitet 2016-03-01 40%
Olsen-Bergem, Heming Oral kirurgi og oral medisin Vestre Viken HF Spesialisttannlege på kjevekirurgisk seksjon ØNH, Drammen sykehus 2018-01-01 10%
Ottersen, Margareth Kristensen Klinikk for spesialbehandling Kirurgiklilnikken AS Kjeve-og ansiktsradiologiske tjenester 2015-09-01 25%
Redfors, Eva Maria Cecil Kjeve- og ansiktsradiologi Lovisenberg diakonale sykehus TAKO-senteret Spesialist i kjeve-og ansiktsradiologi på et nasjonalt kompetansesenter for sjeldne diagnoser 2005-01-02 40%
Reseland, Janne Elin Klinisk forskningslaboratorium BIOMAT2GETHER Styremedlem i stiftelsen. Hensikten er å fremme forskningsrelaterte aktiviteter innen fagfeltet BIOMATERIALER. 2016-12-01 1%
Reseland, Janne Elin Klinisk forskningslaboratorium NEXT NEXT er en interesseorganisasjon for røntgen imaging og tomografi interesserte 2018-09-12 1%
Rongen, Gunnar Samfunnsodontologi Centric innovation as IT-relatert konsulentvirksomhet 2011-06-01 80%
Rykke, Morten Ferdighetssenteret Røa Centrum Egen tannlegepraksis for å opprettholde egne kliniske ferdigheter. 2009-01-01 20%
Rønneberg, Anne Klinikk for allmenn odontologi barn Tannlegene Nordhov og Rønneberg AS Medeier i AS med ektefelle 2016-01-04 10%
Rønold, Hans Jacob Institutt for klinisk odontologi Rønold Consulting AS Kursvirksomhet 2018-09-25 5%
Rønold, Hans Jacob Institutt for klinisk odontologi Hans Jacob Rønold Tannlege 2018-09-26 15%
Sand, Lars Peter Institutt for oral biologi Væsterås Kækkirurgiska Centrum, Sverige Klinisk arbeid på kjævekirurkisk klinikk for å ikke tappe den kliniske kompetansen. 2018-12-05 20%
Saxegaard, Erik Protetikk og bittfunksjon Tannsax AS Tannlegevirksomhet i privat praksis Tannsax AS Konsveien 91 1177 Oslo 2015-01-01 20%
Saxegaard, Erik Protetikk og bittfunksjon Tannsax AS Privat tannlegepraksis Tannsax AS Konsveien 91 1177 Oslo 2003-01-01 20%
Sehic, Amer Det odontologiske fakultet Oslo universitetssykehus HF Tannlege/Forsker 2018-01-01 20%
Singh, Preet Bano Ferdighetssenteret Dental Park (Tannlege klinikk) Privat praksis 2018-05-01 20%
Skoglund, Nina Pettersen Fakultetsadministrasjonen FRO-GA-MO A/S Styremedlem 2000-01-01 10%
Skoglund, Lasse Ansgar Farmakologi og farmakoterapi Ullevål Universitet Sykehus Tannlegepraksis for å opprettholde egne kliniske ferdigheter og klinisk forsøksvirksomhet. 2009-01-01 19%
Skoglund, Lasse Ansgar Farmakologi og farmakoterapi Tannlege Ellen Christine Vigen AS Tannlegepraksis i Aust-Agder 2014-09-15 1%
Skudutyte-Rysstad, Rasa Kariologi og gerodontologi Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst Forsker 2015-08-03 80%
Skøyen, Christoffer Sveaas Oral kirurgi og oral medisin Troms fylkeskommune Utdanningsstøtte fra Troms fylkeskommune. I praksis får jeg lønn fra Troms fylkeskommune mot bindingstid etter endtutdannelse,menarbeidsstedet mitt er ved Universitetet i Oslo. 2016-08-01 1%
Skaar, Kjell Dentalverkstedet Skaar Service Service og vedlikehold av tannlegeutstyr og båtelektronikk. 2005-10-30 15%
Skaare, Anne Avdeling for pedodonti og atferdsfag Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør Forsknings- og utviklingsrelatert virksomhet 2015-06-01 20%
Staxrud, Frode Kariologi og gerodontologi NIOM, Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer Forskning vedr odontologiske materialer, 2018-02-01 60%
Strøm, Kjetil Klinikk for allmenn odontologi barn Oslo Tannlegeforening Leder Oslo Tannlegeforening0 2014-01-01 10%
Sunde, Pia Titterud Endodonti pia titterud sunde klinisk spesialistvirksomhet i tannlegepraksis (leier lokaler, ingen eierinteresser) 2012-09-01 20%
Suslu, Safiyye Biomaterialer Tannlege Elisabeth Aurstad Riksen Tannlege 2018-02-22 20%
Søland, Tine Merete Institutt for oral biologi Oslo universitetssykehus Diagnostikk orale biopsier 2014-10-01 20%
Søvdsnes, Eli-Karin Fakultetsadministrasjonen Tannlegene i Concordiabygget Pasientbehandling 2010-01-01 20%
Søvdsnes, Eli-Karin Fakultetsadministrasjonen Eli-Karin Søvdsnes Pasientbehandling 2010-01-01 20%
Tanem, Kristine Eidal Oral kirurgi og oral medisin Dentales Tannklinikk Lysaker Arbeid som tannlege 2018-09-01 5%
Tiainen, Hanna Biomaterialer Consultancy work Consultant on medical devices and material science 2016-01-01 20%
Torgersbråten, Nina Ellen Kjeveortopedi Tannlege Nina torgersbråten AS privat praksis - kjeveortopedi 2009-06-01 20%
Torgersen, Gerald IT-seksjonen odontologisk fakultet Strålende QA Lovpålagt kvalitetskontroll av Cone Beam CT hos to private dentalklinikker. Andre konsulenttjenester ogkursvirksomhetrundt strålevern, bildekvalitet o.l. for dentalt røntgen- og bildeutstyr, for både private klinikker, dentalfirmaer og offentligetannhelsetjenester. Noe undervisning på andre Universiteter og Høgskoler på timebetaling. 2009-05-01 5%
Verket, Anders Periodonti Tannlege Verket Tannlegetjenester 2017-08-01 20%
Wang, Nina Johanne Avdeling for pedodonti og atferdsfag Tannhelstjenesten i Østfold Forsker 20% fast stilling 2011-09-01 20%
Wattum, Knut Fakultetsadministrasjonen HR Wattum AS Selskapet HR Wattum AS leverer tjenester innen organisasjonsutvikling og ledelse, med fokus på prosesser for operativ HRledelseog utvikling og tilpasning av verktøy for organisasjonsutvikling. I tillegg leverer selskapet konsulenttjenesterinneninternasjonalkommunikasjon og markedsføring, samt prosjektledelse og restaurering av boliger. 2018-06-01 20%
Wigen, Tove Irene Avdeling for pedodonti og atferdsfag Oslo kommune, Helseetaten, Tannhelsetjenesten Klinisk tjeneste som tannlege (spesialist i pedodonti) 2012-04-20 20%
Wilberg, Petter Oral kirurgi og oral medisin Petter Wilberg Privatpraktiserende spesialist i oral kirurgi og oral medisin 2010-01-10 20%
Willumsen , Tiril Avdeling for pedodonti og atferdsfag TKS Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør Sidegjøremålet er knyttet til forskning og veiledning av prosjekter i TKS. I tillegg innebærer det deltagelse iundervisning og veiledning av tannhelsepersonell i TOO (Tilrettelagt tannbehandling for mennesker utsatt for tortur, overgrepeller har odontofobi) 2015-02-01 20%
Wohlfahrt, Johan Caspar Periodonti CAPEDEL AS/ Tannlege Caspar Wohlfahrt Spesialist klinikk for periodonti. jag har en 50 % stilling ved UiO / IKO . Resterende 50% arbeider jag som privattannlegespesialist og som konsult in mot LABRIDA AS via mitt selskap Capedel AS samt med forelesinger. 2013-04-01 50%
Wohlfahrt, Johan Caspar Periodonti LABRIDA AS Styremedlem LABRIDA AS. 2012-08-01 1%
Wohlfahrt, Johan Caspar Periodonti IdentiX 45% eierskap i IT selskap gründet av meg 2016-07-08 1%
Wohlfahrt, Johan Caspar Periodonti Capedel Holding Eierskap 100% i investeringsgbolag samt konsultvirksomhet 2015-12-10 10%
Wohlfahrt, Johan Caspar Periodonti Corticalis AS 5 % eierskap Corticalsi AS via mitt investerings selskap Capedel Holding 2012-01-02 1%
Wohlfahrt, Johan Caspar Periodonti Corticalis AS Klinisk forsking Corticalis AS 2013-02-01 1%
Wåler, Sonni Mette Protetikk og bittfunksjon Sonni Mette Wåler Klinisk virksomhet ,tannlege 1991-03-12 50%
Young Vik, Alix Rosslyn Det odontologiske fakultet ACFF (Alliance for Cavity Free Future) Styremedlem av Nordic Chapter i ACFF (the Alliance for a Cavity-Free Future), ikke ikke-profit,veldedigverdensomspennendeorganisasjon (http://www.allianceforacavityfreefuture.org/) 2015-11-02 3%
Øyri, Hauk Furnes Oral kirurgi og oral medisin SFOMK Styremedlem i Skandinavisk forening af Oral og Maxillofacial Kirurger (SFOMK) 2015-06-01 4%
Øyri, Hauk Furnes Oral kirurgi og oral medisin Hauk Øyri ENK Oralkirurgisk spesialistpraksis 2007-02-10 50%
Øyri, Hauk Furnes Oral kirurgi og oral medisin HAUKIR HOLDING AS Heleid holdingsselskap. 2018-05-02 1%
Øyri, Hauk Furnes Oral kirurgi og oral medisin HAUKIR AS Heleid driftsselskap eid av HAUKIR HOLDING AS. 2018-06-07 50%
Aaberg, Torbjørn Korella IT-seksjonen odontologisk fakultet Torbjørnn Korella Aaberg Lydtekniker på konserter. Oppdragsvis. Selvstendignæringsdrivende https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=885977782 2003-08-28 1%
Navn Ansatt ved Organisasjon Arbeidets art Startdato Omfang
Eikeland, Anne Fakultetsadministrasjonen Sungam AS varastyremedlem 2005-11-22
Ellingsen, Jan Eirik Protetikk og bittfunksjon Corticalis AS Forskning og utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk. Selskapet med patentrettigheter ble opprettet som BiOTi01/10-2001. Aksjene i Corticalis eies gjennom Prosano AS som er registrert i sidegjøremålsregisteret. Jan Eirik Ellingsen erstyreformann i Corticalis AS. 2006-09-27
Ellingsen, Jan Eirik Protetikk og bittfunksjon Prosano AS Selskapet eier rettigheter og aksjer i andre selskaper. Ellingsen er styreformann i selskapet. 1995-02-20
Ellingsen, Jan Eirik Protetikk og bittfunksjon Labrida AS Mitt heleide selskap Prosano AS har kjøpt 2500 aksjer i selskapet Labrida AS. Jeg har ingen funksjon i selskapet hverkenadministrativt, styre eller drift. 2015-10-09
Ellingsen, Jan Eirik Protetikk og bittfunksjon Ikos Invest AS 2017-01-01
Frilles, Andre Dentalverkstedet Andre Frilles Service, salg og support på medisinskteknisk og dentalutstyr. Vaktmestertjenester. 2005-02-07
Hol, Caroline Kjeve- og ansiktsradiologi Caroline Hol Kjeve- og ansiktsradiologi 2008-04-16
Høyvik, Ann Catrin Avdeling for pedodonti og atferdsfag Tannlege Høyvik MNTF 2018-09-20
Jensen , Janicke Cecilie Liaaen Oral kirurgi og oral medisin Tannlege Janicke C. Liaaen Jensen Enkeltpersonfore Oral kirurg ved Tannlegesenter. 2009-11-27
Johansen, Anna Karin Kjeve- og ansiktsradiologi Crespine holding Har eierandeler i selskapet. 2017-12-04
Johansen, Anna Karin Kjeve- og ansiktsradiologi Anna-Karin Abrahamsson Almenpraktiserende tannlege i privatpraksis 2017-12-04
Lyngstadaas, Ståle Petter Institutt for klinisk odontologi Lyngstadaas Biomedical Consulting AS Konsulentvirksomhet samt investeringer i andre virksomheter. 2004-12-15
Lyngstadaas, Ståle Petter Institutt for klinisk odontologi Corticalis AS Minoritetsaksjonær i selskapet (30%). Selskapet eier IPR med prioritetsdatoer fra perioden 1999 til 2006 innen medisinksteknisk utstyr og materialer. Har samarbeidesprosjekter gjennom EU/NFR med UiO/DOF/IKO. Samarbeidet er formalisert gjennomkontrakter og prosjektplaner godkjent av administrativ ledelse og NFR. Selskapet driver ingen konkurerende virksomhet til UiO.Virksomheten har vært gjennomgått av NFR, Inven2, UiO og riksrevisjonen uten kommentarer. 2006-09-27
Lyngstadaas, Ståle Petter Institutt for klinisk odontologi Labrida AS Minoritetsaksjonaer (ca 6%) i oppstartselskap etablert oktober 2012. Selskapet eier et patent paa rengjoeringsverktoey forimplantater. DOFI meldt til Inven2 i desember 2011. UiO/Inven2 valgte aa avstaa fra retten til aa kommersialisere ideen. Selskapethar levert inn patentsoeknad finansiert med deltagernes egne private midler. 2012-10-01
Lyngstadaas, Ståle Petter Institutt for klinisk odontologi Oncoinvent AS Selskap som arbeider med utvikling av kreftlegemidler. Jeg er minoritetsaksjonaer (o,1%). Er kun investor. Har ingen funksjonereller oppgaver i selskapet. Selskapets formaal og virke er utenfor mitt fagfelt og kunnskapsomraade. 2016-07-01
Lyngstadaas, Ståle Petter Institutt for klinisk odontologi Safari Management AS Aksjeselskap. Reiseselskap for opplevelsesreiser. Minoritetsaksjepost ( 2016-12-12
Ottersen, Margareth Kristensen Klinikk for spesialbehandling Tannlege Margareth Kristensen Ottersen Helsetjenester, Tannhelse 2002-02-23
Preus, Hans Ragnar Periodonti Ulle Holding AS Virksomhet innen helsesektoren og alt som står i forbindelse med dette, herunder odontologiske tjenester, deltakelse i andreselskaper,samt kjøp og salg av verdipapirer Selskapet er et AS, og undertegnede eier 67% av aksjene 1998-01-09
Pullisaar, Helen Kjeveortopedi Helen Pullisaar Tannhelsetjenester 2011-04-12
Rønneberg, Anne Klinikk for allmenn odontologi barn Tannlegene Nordhov og Rønneberg AS Aksjeselskap. Vedtektfestet formål: Drift av tannlegepraksis, kursvirksomhet, investeringer i andre selskaper. Virksomhet/art/bransje: Drift av tannlegepraksis. Næringskode(r): 86.230 Tannhelsetjenester Sektorkode: 2100 Private aksjeselskaper mv. 2016-01-04
Rønold, Hans Jacob Institutt for klinisk odontologi Rønold Consulting AS Konsulentvirksomhet. 2005-12-08
Rønold, Hans Jacob Institutt for klinisk odontologi Tannlege Hans Jacob Rønold 2018-09-26
Rønold, Hans Jacob Institutt for klinisk odontologi Labrida AS 2018-09-26
Saxegaard, Erik Protetikk og bittfunksjon Tannsax AS Tannhelsetjenester 1989-03-01
Skoglund, Nina Pettersen Fakultetsadministrasjonen NINA INVEST A/S Investering i eiendom og aksjefond 1995-01-01
Torgersbråten, Nina Ellen Kjeveortopedi Tannlege nina Torgersbråten AS AS - privatpraksis kjeveortopedi 2009-06-01
Wattum, Knut Fakultetsadministrasjonen Hucon Global AS 2018-06-01
Wattum, Knut Fakultetsadministrasjonen HR Wattum AS 2018-06-01
Wilberg, Petter Oral kirurgi og oral medisin Petter Wilberg Tannlegevirksomhet Hjelper mine foreldre/søster (alle er allmennpraktiserende tannleger) med små kirurgiske inngrep hvis deber om bistand 2010-01-11
Wohlfahrt, Johan Caspar Periodonti Meltzersgate 16 Leilighet som leies ut i andra hand. 2012-09-01
Wohlfahrt, Johan Caspar Periodonti Labrida AS Utvikling og salg av Biotechnologiska produkter 2012-08-01
Wohlfahrt, Johan Caspar Periodonti Corticalis AS forskning og utvikling 2009-12-09
Wohlfahrt, Johan Caspar Periodonti Hus Løchenveien 20 C Privatbolig Delt med min kone 2014-07-01
Wohlfahrt, Johan Caspar Periodonti Corticalis AS Jag har registrerat dette tidligere men legger in på nytt for sikkerhets skull 2008-09-21
Wohlfahrt, Johan Caspar Periodonti CAPEDEL AS Spesialist tannhelse tjenester 2013-04-01
Wohlfahrt, Johan Caspar Periodonti Capedel holding AS Investeringsbolag 2015-12-10
Wohlfahrt, Johan Caspar Periodonti Identix AS IT selskap Utvikling av software 2016-07-08
Wohlfahrt, Johan Caspar Periodonti Capedel holding AS Konsulentvirksomhet tilknyttet helsetjenester og kjøp/salg av aksjer(investeringsselskap) 2015-12-29
Wohlfahrt, Johan Caspar Periodonti Westye Egebergsgate 1 Eierskap leilighet 2016-10-01
Wohlfahrt, Johan Caspar Periodonti Bjerke tannmedisin AS 2017-01-11
Wåler, Sonni Mette Protetikk og bittfunksjon Lingualis AS 1997-06-01
Aaberg, Torbjørn Korella IT-seksjonen odontologisk fakultet Torbjøn Korella Aaberg https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=885977782 Frilans. Selvstendig næringsdrivende Har deseneste år kun vært sporadiske oppdrag. 2003-08-28