English version of this page

Sidegjøremål og eierinteresser til ansatte ved Det odontologiske fakultet

Her finner du en oversikt over godkjente sidegjøremål og eierinteresser for personer med et aktivt ansettelsesforhold ved Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo. Oversikten inneholder ikke gjøremål eller verv som iht. gjeldende lovverk er unntatt offentlig innsyn.

Informasjon for ansatte: Registrering av sidegjøremål og eierinteresser

Oversikten er sortert alfabetisk. Du kan sortere listen etter andre verdier i stigende eller synkende rekkefølge ved å klikke på kolonneoverskriften. Klikk eksempelvis på tabelloverskriften «Ansatt ved» for å sortere listen etter stedkode i stigende rekkefølge. Klikk på overskriften på nytt for å sortere i synkende rekkefølge. Kolonnen «Omfang» angir antatt aktivitet som prosent av et årsverk.
Navn Ansatt ved Organisasjon Arbeidets art Startdato Omfang
Andersson, Maud Els-Marie Kjeveortopedi OUS Rikshospitalet KKN LKG-spalte teamet Odontologisk seksjon Odontologisk seksjon ved Avdeling for Plastikk- og rekonstr uktiv har ansvaretfor rehabilitering i kjeve og tenner hos barn med leppe-kjeve- ganespalter. Seksjonen utfører også det analytiske forarbeidogetterarbeid på pas ienter som trenger kjeve- og ansiktskirurgi. 2018-10-09 0
Barkvoll, Pål Oral kirurgi og oral medisin Nordisk institutt for odontologiske materialer Styremedlem 2020-04-01 0
Barkvoll, Pål Oral kirurgi og oral medisin Aarhus Universitet Medlem i Strategic Advisory Board, Faculty of Health, Aarhus Universitet 2019-12-01 0
Barkvoll, Pål Oral kirurgi og oral medisin Association for Dental Education in Europe (ADEE) President i ADEE i perioden 2022 og 2023 (ulønnet) 2022-01-01 10
Barkvoll, Pål Oral kirurgi og oral medisin ACTA Odontologica Scandinavica Society Styremedlem 2016-01-01 0
Barkvoll, Pål Oral kirurgi og oral medisin Tannlegene på Ullevål stadion A/S Styreleder i Tannnlegene på Ullevål stadion A/S. Dette er min kones firma - jeg har ingen eierandel i selskapet. Totalt4styremøter på kveldstid på årsbasis - hv ilket ikke går ut over mitt ordinære arbeid. Selskapet samhandler ikke med UiO o g erhellerikke i noen konkurransesituasjon. 2012-03-01 0
Bergersen, Linda Hildegard EM / ANAT Universitetet i København Det medisinske fakultet jeg arbeider ved Senter for Sund Aldring (CEHA III). Hvor jeg undersøker hvordan melkesyre påvirker ulike sykdommer i hjernenogsærlig i den aldrende hjernen. 2019-09-01 0
Bjørnland, Tore Oral kirurgi og oral medisin Tore Bjørnland Egen tannlegepraksis for opprettholdelse av klinisk ferdighet 2013-09-08 0
Blix, Inger Johanne Schytte Periodonti Inger Johanne Blix Privat tannlegepraksis 2018-10-25 0
Brusevold, Ingvild Johnsen Pedodonti og adferdsfag Helseetaten i Oslo, Tannhelsetjenesten Bistilling som tannlege, spesialist i pedodonti, en dag i uken. 2019-09-03 0
Dahl, Bjørn Einar Avdeling for protetikk og bittfunksjon Tannlege Bjørn Einar Dahl AS Privatpraktiserende tannlege 2002-01-01 0
Dahl, Bjørn Einar Avdeling for protetikk og bittfunksjon Overtannlege Arbeidsoppgaver tilknyttet stilling som overtannlege ved Lovisenberg Diakonale sykehus 2021-07-01 8
Diep, My Tien Kariologi og gerodontologi Tannlegene på Sinsen Privat tannlegepraksis 2020-05-01 0
Ekstrøm, Odin Mikal IT-seksjonen odontologisk fakultet ODIN EKSTRØMS HUGIN OG MUNIN MEDIA Post-Produksjon, for film og TV. Nett og annet. Konsulent arbeid i forhold til M ac drift og generell data wrangling for filoglyd-produksjon. Primært kun for et post-produksjons selskap 2016-08-01 0
Ellingsen, Jan Eirik Avdeling for protetikk og bittfunksjon Prosano AS Styreformann 2016-11-14 0
Ellingsen, Jan Eirik Avdeling for protetikk og bittfunksjon Jan Eirik ellingsen Egen deltids tannlegepraksis for å opprettholde egne kliniske ferdigheter. 2009-01-01 0
Enersen, Morten Mikrobiologi Kjemo A/S Privatpraksis som spesialist i periodonti. henvisningspraksis/konsulentarbeid i praksis. Kun leietager i uten eierinteresserderdriften foregår. Leietager er et gammelt firma, Kjemo A/S, som ble opprettet og drevet før jeg ble ansatt på UiO. 2008-09-01 0
Frigaard, Julie Mari Oral kirurgi og oral medisin Tannlege Frigaard ENK Tannlege i privat tannlegepraksis 2020-10-01 0
Frilles, Andre Dentalverkstedet André Frilles Service, salg og support av medisinsk teknisk- og dentalutstyr. Reparasjon av elektronisk og optisk utstyr. Vaktmestertjenester 2005-02-07 0
Frilles, Andre Dentalverkstedet Andre Frilles Reparasjon av elektronisk og optisk utstyr 2005-02-07 0
Grytten, Jostein Samfunnsodontologi Forskning Forskning 2022-01-01 4
Halvari, Anne Elisabeth Munster Avdeling for tannpleievitenskap Universitetet i Sør-Øst Norge. Planlegging, undervisning og veiledning av masterstudenter. Muligens PhD om stil ling opprettes. 2020-07-01 0
Halvari, Anne Elisabeth Munster Avdeling for tannpleievitenskap Tannhelsekompetansesenter Øst Veileder PhD student med prosjekt ved TkØ. 2020-07-01 0
Haugen, Håvard Jostein Biomaterialer 998432294 Konsulentarbeid 2014-06-10 0
Haugen, Håvard Jostein Biomaterialer BIOMAT2GETHER 7000 Ideelle organisasjoner, Org nr. 918 023 445 Jobbe for å fre 2016-11-04 0
Herlofson, Bente Brokstad Oral kirurgi og oral medisin Oslo Universitetssykehus Overltannlege ved Tann-og kjeveenheten, Øre-nese-halsavdelingen, Klinikk for hod e, hals og rekonstruktiv kirurgi, Rikshospitalet, Oslo Universitetssykehus. 2000-05-01 0
Hjortsjö, Carl Institutt for klinisk odontologi Tannlege Carl Hjortsjö Tannlege verksamhet, Specialist i oral protetikk. c/o Tannlegene Sydow og Mo Tor geir Vraas plass4 3044Drammen 2000-01-01 0
Hynne, Håvard Oral kirurgi og oral medisin Nordstrand Tannlegesenter Tannlege 2019-11-14 0
Høyvik, Ann Catrin Pedodonti og adferdsfag Tannhelsetjenestens kompetansesenter øst Tannlege i tverrfaglig TOO-team. 2021-03-01 7
Iqbal, Saffia Allina Klinikk for allmenn odontologi voksen Oslo kommune, Tannklinikken Huseby Tannhelsetjenester. 2018-10-15 0
Iqbal, Saffia Allina Klinikk for allmenn odontologi voksen Arkaden Tann, Målfrid Nupen. Tannhelsetjenester 2020-10-06 0
Jensen , Janicke Cecilie Liaaen Oral kirurgi og oral medisin Nordstrand Tannlegesenter Oralkirurgisk og oralmedisinsk spesialistvirksomhet i privat tannlegepraksis 2013-09-17 0
Jensen , Janicke Cecilie Liaaen Oral kirurgi og oral medisin Nordstrand Tannlegesenter A/S Dentoalveolær kirurgi, hovedsakelig visdomstenner, implantater, cyster og biopsier 2004-08-02 7
Johansen, Anna-Karin Abrahamsson Kjeve- og ansiktsradiologi Tannlege Anna-Karin Abrahamsson Arbeider som privatpraktiserende assistent tannlege ved Colosseum avd sentrum i Fredrikstad. 2006-08-01 0
Johansen, Anna-Karin Abrahamsson Kjeve- og ansiktsradiologi Norsk Manuellterapiforening Kurs for kiropraktorer og manuellterapeuter vedrørende nasjonal faglig retningsl inje for behandling av pasientermedTMD(Helsedirektoratet). Foreleser: «Radiologi sk diagnostikk og kjeveledds problematikk» 1ggr/ år 2014-09-18 0
Karlstad, Heidi Avdeling for tannpleievitenskap Tannpleier Heidi Karlstad Sevstendig næringsdrivende tannpleier. I privat praksis i Drammen. En dag i uken . 2018-01-01 0
Khan, Qalbi Institutt for oral biologi Høyskolen i Innlandet 20% Førsteamanuensis 2022-05-10 0
Koldsland, Odd Carsten Periodonti Odd Carsten Koldsland Enkeltmannsforetak. Tannlege. Spesialist i periodonti. Privat praksis 2016-08-01 0
Lyngstadaas, Ståle Petter Biomaterialer Lyngstadaas Biomedical Consulting AS Selskapets hovedvirksomhet var tidligere konsulentvirksomhet for MedTech 2004-12-15 0
Lyngstadaas, Ståle Petter Biomaterialer Corticalis AS Daglig leder og styremedlem i selskapet som sammen med UiO/Inven2 dispon 2010-01-01 0
Netland, Peter Alstad Kjeveortopedi Oslo tannlegeforening Styremedlem 2022-01-01 0
Netland, Peter Alstad Kjeveortopedi Tannlege Tannlege 2018-08-01 30
Nordahl, Trond Henning Dentalverkstedet Nordahl Dental-Service Service og vedlikehold av tannlegeutstyr. 2006-10-30 0
Olsen-Bergem, Heming Oral kirurgi og oral medisin Forsvaret Spesialtannlege i Forsvarets sanitet 2016-03-01 0
Olsen-Bergem, Heming Oral kirurgi og oral medisin Vestre Viken HF Spesialisttannlege på kjevekirurgisk seksjon ØNH, Drammen sykehus 2018-01-01 0
Olsen-Bergem, Heming Oral kirurgi og oral medisin Den norske tannlegeforening/NTF hovedstyremedlem I NTF 2016-01-01 0
Ottersen, Margareth Kristensen Kjeve- og ansiktsradiologi Kirurgiklilnikken AS Kjeve-og ansiktsradiologiske tjenester 2015-09-01 0
Reseland, Janne Elin Det odontologiske fakultet Scandinavian Capital AS Styremedlem i Scandinavian Capital AS, et investeringsselskap 2019-12-12 0
Reseland, Janne Elin Det odontologiske fakultet NEXT NEXT er en interesseorganisasjon for røntgen imaging og tomografi interesserte 2018-09-12 0
Reseland, Janne Elin Det odontologiske fakultet BIOMAT2GETHER Styremedlem i stiftelsen. Hensikten er å fremme forskningsrelaterte aktiviteter innen fagfeltet BIOMATERIALER. 2016-12-01 0
Riksen, Elisabeth Aurstad Institutt for klinisk odontologi Tannlege Elisabeth Aurstad Riksen AS Tannlegepraksis 2021-08-15 0
Rønneberg, Anne Klinikk for allmenn odontologi barn Holder eksterne kurs Div eksterne kurs 2010-10-01 0
Rønneberg, Anne Klinikk for allmenn odontologi barn Tannlegene Nordhov og Rønneberg AS Medeier i AS med ektefelle 2016-01-04 0
Rønneberg, Anne Klinikk for allmenn odontologi barn Tannlege Nordhov og Rønneberg AS Vedtektfestet formål: Drift av tannlegepraksis, kursvirksomhet, investeringer i andre selskaper. Aktivitet/bransje: Drift av tannlegepraksis. Næringskode(r): 86.230 Tannhelsetjenester 2016-01-20 0
Rønold, Hans Jacob Det odontologiske fakultet Tannlege Tannlegevirksomhet. Henvisningspraksis. 1996-08-01 8
Rønold, Hans Jacob Det odontologiske fakultet Rønold Consulting AS Kursvirksomhet 2018-09-25 0
Rønold, Hans Jacob Det odontologiske fakultet Hans Jacob Rønold Tannlege 2018-09-26 0
Sandsmark, Turid Adm Miljøarbeide Helsearbeid. 2008-10-01 0
Saxegaard, Erik Avdeling for protetikk og bittfunksjon Deleier-privat tannlegepraksis-Tannsax AS N/A 1989-04-01 8
Saxegaard, Erik Avdeling for protetikk og bittfunksjon Tannsax AS Tannlegevirksomhet i privat praksis Tannsax AS Konsveien 91 1177 Oslo 2015-01-01 0
Saxegaard, Erik Avdeling for protetikk og bittfunksjon Tannsax AS Privat tannlegepraksis Tannsax AS Konsveien 91 1177 Oslo 2003-01-01 0
Sehic, Amer Institutt for oral biologi Oslo universitetssykehus HF Tannlege/Forsker 2018-01-01 0
Singh, Preet Bano Kariologi og gerodontologi Privatpraksis Pasienter med behov for tannlegebehandling, behandling av tapt lukt og smakssans, og brenning i munnen. 2022-01-01 7
Skudutyte-Rysstad, Rasa Kariologi og gerodontologi TkØ Jobber som seniorforsker ved Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst i hovedstilling 2015-08-10 0
Skaar, Kjell Dentalverkstedet Skaar Service Service og vedlikehold av tannlegeutstyr og båtelektronikk. 2005-10-30 0
Skaare, Anne Pedodonti og adferdsfag Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør Forsknings- og utviklingsrelatert virksomhet 2015-06-01 0
Storfjell, Ingar Arnodd Fotoseksjonen fotograf Ingar Storfjell Fotografvirksomhet 2021-05-01 0
Storfjell, Ingar Arnodd Fotoseksjonen Fotograf Ingar Storfjell Fotografisk virksomhet, Fotografering for presse, informasjon og reklame. 2007-02-15 0
Storfjell, Ingar Arnodd Fotoseksjonen Fotograf Ingar Storfjell Fotovirksomhet 2001-04-25 10
Sunde, Pia Titterud Endodonti pia titterud sunde klinisk spesialistvirksomhet i tannlegepraksis (leier lokaler, ingen eierinteres ser) 2012-09-01 0
Süslü, Safiyye Det odontologiske fakultet Tannlege Elisabeth Aurstad Riksen Tannlege 2018-02-22 0
Süslü, Safiyye Det odontologiske fakultet Oslo Kommune Meddommer ved Borgarting lagmannsrett 2021-01-01 0
Søland, Tine Merete Patologi Diagnostikk Histopatologisk diagnostikk av orale biopsier 2014-10-01 0
Søland, Tine Merete Patologi Oslo universitetssykehus Diagnostikk orale biopsier 2014-10-01 0
Søland, Tine Merete Patologi Avdeling for patologi, OUS Diagnostisk virksomhet 2014-10-01 0
Tanem, Kristine Eidal Oral kirurgi og oral medisin Dentales Tannklinikk Lysaker Arbeid som tannlege 2018-09-01 0
Tiainen, Hanna Biomaterialer Consultancy work Consultant on medical devices and material science 2016-01-01 0
Torgersen, Gerald Kjeve- og ansiktsradiologi Strålende QA Lovpålagt kvalitetskontroll av Cone Beam CT hos to private dentalklinikker. Andr e konsulenttjenester ogkursvirksomhetrundt strålevern, bildekvalitet o.l. for de ntalt røntgen- og bildeutstyr, for både private klinikker, dentalfirmaer og offe ntligetannhelsetjenester. Noe undervisning på andre Universiteter og Høgskoler p 2009-05-01 0
Utheim, Tor Paaske Institutt for oral biologi Oslo Universitetssykehus, Avdeling medisinsk biokj Leder, Enhet for regenerativ medisin (Vevskultur) 2017-12-01 0
Utheim, Tor Paaske Institutt for oral biologi Oslo universitetssykehus, Avd for plastikk og reko Leder for Forskningsgruppe for forskningsdrevet innovasjon 2017-04-01 0
Utheim, Tor Paaske Institutt for oral biologi Oslo universitetssykehus, Klinikk for hode, hals o Innovasjonsleder 2017-05-01 0
Utheim, Tor Paaske Institutt for oral biologi Oslo universitetssykehus, Øyeavdelingen Forsker, overlege 2017-05-01 0
Utheim, Tor Paaske Institutt for oral biologi Tørreøyneklinikken/Øyehelseklinikken Forskningsleder 2018-01-01 0
Utheim, Tor Paaske Institutt for oral biologi Universitetet i Stavanger Professor, Department of Quality and Health Technology, The Faculty of HealthSci ences,University of Stavanger, Stavanger, Norway 2021-01-01 0
Utheim, Tor Paaske Institutt for oral biologi OsloMet Professor, Institutt for produktdesign, Fakultet teknologik, kunst og design 2019-01-01 0
Utheim, Tor Paaske Institutt for oral biologi OsloMet Professor, Institutt for naturvitenskapelig helsefag, Fakultet for helsevitenska p 2020-12-01 0
Utheim, Tor Paaske Institutt for oral biologi Mobilize Consulting Strategy Seniorkonsultent - innovasjon/ledelse 2017-09-30 0
Verket, Anders Periodonti Tannlege Verket Tannlegetjenester 2017-08-01 0
Vik, Alix Young Kariologi og gerodontologi ACFF (Alliance for Cavity Free Future) Styremedlem av Nordic Chapter i ACFF (the Alliance for a Cavity-Free Future), ik ke ikke-profit,veldedigverdensomspennendeorganisasjon (http://www.allianceforaca vityfreefuture.org/) 2015-11-02 0
Wigen, Tove Irene Pedodonti og adferdsfag Oslo kommune, Helseetaten, Tannhelsetjenesten Klinisk tjeneste som tannlege (spesialist i pedodonti) 2012-04-20 0
Willumsen , Tiril Det odontologiske fakultet TKS Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør Sidegjøremålet er knyttet til forskning og veiledning av prosjekter i TKS. I t illegg innebærer det deltagelse iundervisning og veiledning av tannhelsepersone ll i TOO (Tilrettelagt tannbehandling for mennesker utsatt for tortur, overgrep eller har odontofobi) 2015-02-01 0
Wohlfahrt, Johan Caspar Periodonti Corticalis AS Klinisk forsking Corticalis AS 2013-02-01 0
Wohlfahrt, Johan Caspar Periodonti Corticalis AS 5 % eierskap Corticalsi AS via mitt investerings selskap Capedel Holding 2012-01-02 0
Wohlfahrt, Johan Caspar Periodonti Capedel Holding Eierskap 100% i investeringsgbolag samt konsultvirksomhet 2015-12-10 0
Wohlfahrt, Johan Caspar Periodonti IdentiX 45% eierskap i IT selskap gründet av meg 2016-07-08 0
Wohlfahrt, Johan Caspar Periodonti LABRIDA AS Styremedlem LABRIDA AS. 2012-08-01 0
Wohlfahrt, Johan Caspar Periodonti CAPEDEL AS/ Tannlege Caspar Wohlfahrt Spesialist klinikk for periodonti. jag har en 50 % stilling ved UiO / IKO . Rest erende 50% arbeider jag som privattannlegespesialist og som konsult in mot LABR IDA AS via mitt selskap Capedel AS samt med forelesinger. 2013-04-01 0
Wåler, Sonni Mette Avdeling for protetikk og bittfunksjon Sonni Mette Wåler Klinisk virksomhet ,tannlege 1991-03-12 0
Øyri, Hauk Furnes Oral kirurgi og oral medisin HAUKIR AS Heleid driftsselskap eid av HAUKIR HOLDING AS. 2018-06-07 0
Øyri, Hauk Furnes Oral kirurgi og oral medisin HAUKIR HOLDING AS Heleid holdingsselskap. 2018-05-02 0
Øyri, Hauk Furnes Oral kirurgi og oral medisin Hauk Øyri ENK Oralkirurgisk spesialistpraksis 2007-02-10 0
Navn Ansatt ved Organisasjon Arbeidets art Startdato Omfang
Bjørk, Mai Britt Institutt for klinisk odontologi Investering Selskapets formål er investeringsvirksomhet, herunder eie andeler i andre selskaper, eie fast eiendom og utleie av fast eiendom samt hva dermed står i forbindelse 2018-01-01
Chamczyk, Mateusz Roch Klinikk for allmenn odontologi voksen Tannteknisk relatert Kursholdning Veiledning og rådgiving innen CAD og CAM Bittrehabilitering 2022-01-01
Dahl, Bjørn Einar Avdeling for protetikk og bittfunksjon Tannlege Bjørn Einar Dahl AS Eier 100 % av aksjene i Tannlege Bjørn Einar Dahl AS 2000-01-01
Eikeland, Anne Avdeling for tannpleievitenskap Sungam AS varastyremedlem i Sungam AS 2005-11-22
Ekstrøm, Odin Mikal IT-seksjonen odontologisk fakultet ODIN EKSTRØMS HUGIN OG MUNIN MEDIA Konsulent og post-produsent, IT-hjelp og brukerstøtte for post-produksjon. Men s ærlig vekt på DCP-produksjon og annetgenereltarbeid. Ingen ting som kommer i kon flikt med min jobb for Universitet i Oslo. 2014-08-04
Ellingsen, Jan Eirik Avdeling for protetikk og bittfunksjon Ikos Invest AS Eierandel i aksjeselskap gjennom Prosano AS 2017-01-01
Ellingsen, Jan Eirik Avdeling for protetikk og bittfunksjon Labrida AS Aksjepost eiet gjennom selskapet Prosano AS 2015-10-09
Ellingsen, Jan Eirik Avdeling for protetikk og bittfunksjon Prosano AS Heleiet aksjeselskap 1995-02-20
Ellingsen, Jan Eirik Avdeling for protetikk og bittfunksjon Corticalis AS Aksjer eiet gjennom selskapet Prosano AS 2006-09-27
Frilles, Andre Dentalverkstedet Andre Frilles Reparasjon av elektronisk og optisk utstyr 2005-02-07
Haugen, Håvard Jostein Biomaterialer Corticalis AS aksjeandel i selskap for med tech selskap 2009-12-09
Haugen, Håvard Jostein Biomaterialer GISKEHAGEN EIENDOM & CONSULTING AS aksjeandel i selskap for konsulent virksomhet 2013-06-08
Haugen, Håvard Jostein Biomaterialer Labrida AS aksjeandel i selskap for med tech selskap 2015-06-05
Haugen, Håvard Jostein Biomaterialer Svarthøi Holding AS aksjepost i holding selskap 2013-06-07
Hol, Caroline Klinikk for spesialbehandling Caroline Hol Kjeve- og ansiktsradiologi Leverer kjeve- og ansiktsradiologiske tannhelsetjenester. Fast oppdrag for Bogst adveien oralkirurgiske senter AS iOslo.Enkeltvise oppdrag som foreleser for hels epersonell. 2008-04-16
Høyvik, Ann Catrin Pedodonti og adferdsfag Tannlegene Høyvik AS Tannlege i privat allmennpraksis. 2006-05-02
Jensen , Janicke Cecilie Liaaen Oral kirurgi og oral medisin Tannlege Janicke C. Liaaen Jensen Enkeltpersonfore Ingen eierinteresse 2009-11-27
Johansen, Anna-Karin Abrahamsson Kjeve- og ansiktsradiologi Crespine holding Distribution og produksjon av hyaluronsyreprodukter Styremedlem 2017-12-04
Johansen, Anna-Karin Abrahamsson Kjeve- og ansiktsradiologi Anna-Karin Abrahamsson Tannhelsetjenester- privat praktiserende tannlege 2017-12-04
Lyngstadaas, Ståle Petter Biomaterialer Lyngstadaas Biomedical Consulting AS Selskapet eies 100% av tilsatte. Konsulent og invisteringsselskap. 2004-12-15
Lyngstadaas, Ståle Petter Biomaterialer Corticalis AS Selskapet utvikler materialer for vevsregenerasjon i samarbeid med UiO/Inven2 Ak sjepost (ca 35%) eiet gjennomLyngstadaasBiomedical Consulting AS. 2006-09-27
Lyngstadaas, Ståle Petter Biomaterialer Labrida AS Selskapet utvikler teknologi for rengjøring av implantatoverflater. Liten aksjep ost (ca 5%) eiet gjennomLyngstadaasBiomedical Consulting AS. 2012-10-01
Lyngstadaas, Ståle Petter Biomaterialer Oncoinvent AS Selskapet utvikler kreftmedisiner basert på radionuklider. Liten aksjepost (0,1% ) eiet gjennom LyngstadaasBiomedicalConsulting AS. 2016-07-01
Lyngstadaas, Ståle Petter Biomaterialer Safari Management AS Selskap som selger opplevelsesreiser Liten aksjepost (ca 5%) eiet gjennom Lyngst adaas BiomedicalConsultingAS. 2016-12-12
Ottersen, Margareth Kristensen Kjeve- og ansiktsradiologi Tannlege Margareth Kristensen Ottersen Kjeve-og ansiktsradiologisk spesialistvirksomhet 2002-02-23
Pullisaar, Helen Kjeveortopedi Helen Pullisaar Deltidsengasjement som privatpraktiserende kjeveortoped 2011-04-12
Rongen, Gunnar Samfunnsodontologi Centric innovation as Konsulentvirksomhet tilknyttet IT i bank og spesialisthelsetjenesten. 2011-06-01
Rønneberg, Anne Klinikk for allmenn odontologi barn Tannlegene Nordhov og Rønneberg AS Medeier med ektefelle i AS, i forbindelse med privat tannlegevirksomhet 2016-01-04
Rønold, Hans Jacob Det odontologiske fakultet Corticalis AS Eier aksjer gjennom Rønold Consulting AS 2018-09-26
Rønold, Hans Jacob Det odontologiske fakultet Labrida AS Gjennom Rønold Consulting AS 2018-09-26
Rønold, Hans Jacob Det odontologiske fakultet Tannlege Hans Jacob Rønold Tannlege 2018-09-26
Rønold, Hans Jacob Det odontologiske fakultet Rønold Consulting AS Kursvirksomhet 2005-12-08
Saxegaard, Erik Avdeling for protetikk og bittfunksjon Tannsax AS Privat tannlegevirksomhet 1989-03-01
Utheim, Tor Paaske Institutt for oral biologi Institutt for øyehelse Forskningsleder/eier 2016-12-01
Utheim, Tor Paaske Institutt for oral biologi Hera Graphics Utvikling av programvare 2020-07-01
Utheim, Tor Paaske Institutt for oral biologi Glaukomklinikken Forskningsklinikk/eier 2016-12-01
Utheim, Tor Paaske Institutt for oral biologi Tørreøyneklinikken Forskningsleder/øyelege/eier 2012-08-01
Wohlfahrt, Johan Caspar Periodonti Meltzersgate 16 50% 2012-09-01
Wohlfahrt, Johan Caspar Periodonti Labrida AS 23% eierskap 2012-08-01
Wohlfahrt, Johan Caspar Periodonti Corticalis AS 5% 2009-12-09
Wohlfahrt, Johan Caspar Periodonti Hus Løchenveien 20 C Eget hus 2014-07-01
Wohlfahrt, Johan Caspar Periodonti Corticalis AS 5% 2008-09-21
Wohlfahrt, Johan Caspar Periodonti CAPEDEL AS 100% 2013-04-01
Wohlfahrt, Johan Caspar Periodonti Capedel holding AS 100% 2015-12-10
Wohlfahrt, Johan Caspar Periodonti Identix AS 50% 2016-07-08
Wohlfahrt, Johan Caspar Periodonti Westye Egebergsgate 1 50% 2016-10-01
Wohlfahrt, Johan Caspar Periodonti Capedel holding AS 100% 2015-12-29
Wåler, Sonni Mette Avdeling for protetikk og bittfunksjon Lingualis AS 50 % av Lingualis AS 1997-06-01
Øren, Anne Kristin Karlsen Klinikk for allmenn odontologi voksen Tannlege Tannlege 1998-01-01