English version of this page

Sidegjøremål og eierinteresser til ansatte ved Det teologiske fakultet

Her finner du en oversikt over godkjente sidegjøremål og eierinteresser for personer med et aktivt ansettelsesforhold ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo. Oversikten inneholder ikke gjøremål eller verv som iht. gjeldende lovverk er unntatt offentlig innsyn.

Informasjon for ansatte: Registrering av sidegjøremål og eierinteresser

Oversikten er sortert alfabetisk. Du kan sortere listen etter andre verdier i stigende eller synkende rekkefølge ved å klikke på kolonneoverskriften. Klikk eksempelvis på tabelloverskriften «Ansatt ved» for å sortere listen etter stedkode i stigende rekkefølge. Klikk på overskriften på nytt for å sortere i synkende rekkefølge. Kolonnen «Omfang» angir antatt aktivitet som prosent av et årsverk.
Navn Ansatt ved Organisasjon Arbeidets art Startdato Omfang
Hagen, Kaja Merete Haug Fagseksjonen Baldr AS Varamedlem i styret. 2006-02-03 1%
Stordalen, Terje Fagseksjonen Juridisk Institutt, Aalborg Universitet Gæsteprofessor, (Professor II) i tilknytning til lNordic Centre for the Study of Family Law, Practices andPolicies(FamLaPP),Aalborg Universitet, Samfundsvidenskabeligt fakultet, Juridisk institut. Stillingen er basert på en eksternbevilgning fra detObelske familiefond, Aalborg. 2016-11-01 10%
Navn Ansatt ved Organisasjon Arbeidets art Startdato Omfang
Hagen, Kaja Merete Haug Fagseksjonen Kaja Hagens enkeltpersonforetak 2010-12-09
Mjaaland, Marius Timmann Fagseksjonen Mjaaland Media 2018-08-01