English version of this page

Sidegjøremål og eierinteresser til ansatte ved Det teologiske fakultet

Her finner du en oversikt over godkjente sidegjøremål og eierinteresser for personer med et aktivt ansettelsesforhold ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo. Oversikten inneholder ikke gjøremål eller verv som iht. gjeldende lovverk er unntatt offentlig innsyn.

Informasjon for ansatte: Registrering av sidegjøremål og eierinteresser

Oversikten er sortert alfabetisk. Du kan sortere listen etter andre verdier i stigende eller synkende rekkefølge ved å klikke på kolonneoverskriften. Klikk eksempelvis på tabelloverskriften «Ansatt ved» for å sortere listen etter stedkode i stigende rekkefølge. Klikk på overskriften på nytt for å sortere i synkende rekkefølge. Kolonnen «Omfang» angir antatt aktivitet som prosent av et årsverk.
Navn Ansatt ved Organisasjon Arbeidets art Startdato Omfang
Hagen, Kaja Merete Haug Fagseksjonen Baldr AS Varamedlem i styret. 2006-02-03 0
Navn Ansatt ved Organisasjon Arbeidets art Startdato Omfang
Hagen, Kaja Merete Haug Fagseksjonen Kaja Hagens enkeltpersonforetak Dette er et inaktivt enkeltpersonsforetak. 2010-12-09
Mjaaland, Marius Gunnar Timmann Fagseksjonen Mjaaland Media Tilbyr foredrag for næringslivet, bedrifter og organisasjoner, samt faglitterær og skjønnlitterær forfattervirksomhet. 2018-08-01