English version of this page

MICRO - Menneskelig mikrobevegelse i musikkpersepsjon og interaksjon

Hvordan og hvorfor beveger vi oss til musikk? Prosjektet vil undersøke hvordan musikk påvirker det vi kan kalle mikrobevegelser, slik som de ørsmå bevegelsene vi ser når vi står stille.

Du klarer faktisk ikke å stå stille!

Å ikke bevege seg til dansemusikk, er så godt som umulig, viser ny forskning. Les nyhetssak om MICRO-prosjektet.

dansende kvinne
Dansefoten er et velkjent fenomen, men først nå har forskere vist at folk faktisk begynner å bevege seg til musikk, selv når de forsøker å stå stille. Foto: Brooke Cagle/Unsplash.

NRK Dagsrevyen hadde innslag om MICRO-prosjektet i juli 2020:

Om prosjektet

Hvordan og hvorfor beveger vi oss til musikk? Dette har vært et viktig spørsmål i musikkvitenskapen og musikkpsykologien de siste årene. Mesteparten av forskningen har så langt fokusert på relativt store kroppsbevegelser, slik som dansing. Dette prosjektet vil undersøke hvordan musikk påvirker det vi kan kalle mikrobevegelser, slik som de ørsmå bevegelsene vi ser når vi står stille. Selv om slike mikrobevegelser knapt er synlige, kan de observeres i en bevegelseslab. Dette gjør det mulig å gjennomføre studier for å se på effekten av musikk på mikrobevegelser. 

Prosjektet vil lede til: 

 • kunnskap om hvordan musikk påvirker menneskelig bevegelse på et mikronivå
 • en stor, åpen database med opptak av mikrobevegelser
 • programvare for å teste ut bruk av mikrobevegelser i interaktive musikksystemer

Prosjektet bygger på den nyeste forskningen i musikkvitenskap, psykologi og nevrovitenskap. Mesteparten av forskningen vil foregå i bevegelseslab'en ved Institutt for musikkvitenskap.

Publikasjoner

 • Laura Bishop & Alexander Refsum Jensenius (2020). Reliability of two infrared motion capture systems in a music performance setting, I: Simone Spagnol & Andrea Valle (red.),  Proceedings of the 17th Sound and Music Computing Conference.  Axea sas/SMC Network.  ISBN 978-88-945415-0-2.  Paper.
 • Agata Zelechowska (2020). Poruszeni muzyką. Badania nad ruchem ciała w kontekście percepcji muzyki, I: Maria Chełkowska-Zacharewicz & Julia Kaleńska-Rodzaj (red.),  Psychologia Muzyki.  Wydawnictwo Naukowe PWN.  ISBN 9788301213374.  Chapter 5.  s 87 - 104
 • Agata Zelechowska; Victor Evaristo Gonzalez Sanchez & Alexander Refsum Jensenius (2020). Standstill to the ‘beat’: Differences in involuntary movement responses to simple and complex rhythms, I:  AM '20: Proceedings of the 15th International Conference on Audio Mostly.  Association for Computing Machinery (ACM).  ISBN 978-1-4503-7563-4.  Musical Structure.  s 107 - 113
 • Agata Zelechowska; Victor E. Gonzalez-Sanchez; Bruno Laeng & Alexander Refsum Jensenius (2020). Headphones or Speakers? An Exploratory Study of Their Effects on Spontaneous Body Movement to Rhythmic Music. Frontiers in Psychology.  ISSN 1664-1078.  11
 • Cagri Erdem; Katja Henriksen Schia & Alexander Refsum Jensenius (2019). Vrengt: A Shared Body–Machine Instrument for Music–Dance Performance, I: Marcelo Queiroz & Anna Xambo Sedo (red.),  Proceedings of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression.  Universidade Federal do Rio Grande do Sul.  1.  s 477 - 482
 • Cagri Erdem; Katja Henriksen Schia & Alexander Refsum Jensenius (2019). Vrengt: A Shared Body–Machine Instrument for Music–Dance Performance, I: Federico Visi (red.),  Music Proceedings of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression.  Universidade Federal do Rio Grande do Sul.  1.
 • Anna Xambo Sedo; Sigurd Saue; Alexander Refsum Jensenius; Robin Støckert & Øyvind Brandtsegg (2019). NIME Prototyping in Teams: A Participatory Approach to Teaching Physical Computing, I: Marcelo Queiroz & Anna Xambo Sedo (red.),  Proceedings of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression.  Universidade Federal do Rio Grande do Sul.  Conference paper.  s 216 - 221
 • Artur Becker; Henrik Herrebrøden; Victor Evaristo Gonzalez Sanchez; Kristian Nymoen; Carla Maria Dal Sasso Freitas; Jim Tørresen & Alexander Refsum Jensenius (2019). Functional Data Analysis of Rowing Technique Using Motion Capture Data, I: Grisha Coleman (red.),  Proceedings of the 6th International Conference on Movement and Computing.  ACM Publications.  ISBN 978-1-4503-7654-9.  Article 12.
 • Ximena Alarcón Diaz & Alexander Refsum Jensenius (2019). “Ellos no están entendiendo nada” [“They are not understanding anything”]: embodied remembering as complex narrative in a Telematic Sonic Improvisation, I: Laura Beloff & Morten Søndergaard (red.),  Proceedings of RE:SOUND 2019.  British Computer Society (BCS).  Chapter.
 • Victor Evaristo Gonzalez Sanchez; Sofia Dahl; Johannes Lunde Hatfield & Rolf Inge Godøy (2019). Characterizing movement fluency in musical performance: Toward a generic measure for technology enhanced learning. Frontiers in Psychology.  ISSN 1664-1078.  10
 • Victor Evaristo Gonzalez Sanchez; Agata Zelechowska & Alexander Refsum Jensenius (2019). Analysis of the Movement-Inducing Effects of Music through the Fractality of Head Sway during Standstill. Journal of Motor Behavior.  ISSN 0022-2895.
 • Magdalena Luniewska; Katarzyna Chyl; Agnieszka Debska; Anna Banaszkiewicz; Agata Zelechowska; Artur Marchewka; Anna Grabowska & Katarzyna Jednorog (2019). Children With Dyslexia and Familial Risk for Dyslexia Present Atypical Development of the Neuronal Phonological Network. Frontiers in Neuroscience.  ISSN 1662-4548.  13, s 1- 19
 • Alexander Refsum Jensenius (2018). Methods for Studying Music-Related Body Motion, I: Rolf Bader (red.),  Springer Handbook of Systematic Musicology.  Springer Nature.  ISBN 978-3-662-55002-1.  38.  s 805 - 818
 • Victor Evaristo Gonzalez Sanchez; Charles Patrick Martin; Agata Zelechowska; Kari Anne Vadstensvik Bjerkestrand; Victoria Kristine Å Johnson & Alexander Refsum Jensenius (2018). Bela-based augmented acoustic guitars for sonic microinteraction, I: Tom Martin; Doug Bowman & Luke Dahl (red.),  Proceedings of the International Conference On New Interfaces For Musical Expression.  Virginia Tech.  Chapter.  s 324 - 327
 • Charles Patrick Martin; Alexander Refsum Jensenius & Jim Tørresen (2018). Composing an ensemble standstill work for Myo and Bela, I: Tom Martin; Luke Dahl & Doug Bowman (red.),  Proceedings of the International Conference On New Interfaces For Musical Expression.  Virginia Tech.  KAPITTEL.  s 196 - 197
 • Alexander Refsum Jensenius (2018). The Musical Gestures Toolbox for Matlab, I: Emilia Gómez; Emmanouil Benetos; Eric Humphrey & Xiao Hu (red.),  Proceedings of the 19th International Society for Music Information Retrieval Conference.  Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique.  ISBN 978-2-9540351-2-3.  Demo.
 • Victor Evaristo Gonzalez Sanchez; Agata Zelechowska & Alexander Refsum Jensenius (2018). Muscle activity response of the audience during an experimental music performance, I: Stuart Cunningham (red.),  Proceedings of the Audio Mostly 2018 on Sound in Immersion and Emotion.  Association for Computing Machinery (ACM).  ISBN 978-1-4503-5373-1.  Sound and Immersion. Article 11.
 • Victor Evaristo Gonzalez Sanchez; Agata Zelechowska & Alexander Refsum Jensenius (2018). Correspondences Between Music and Involuntary Human Micromotion During Standstill. Frontiers in Psychology.  ISSN 1664-1078.  9
 • Alexander Refsum Jensenius (2017). Expert Commentary: Pushing The Sensor Boundaries In Digital Musical Instruments, I: Alexander Refsum Jensenius & Michael J. Lyons (red.),  A NIME Reader: Fifteen Years of New Interfaces for Musical Expression.  Springer Science+Business Media B.V..  ISBN 978-3-319-47213-3.  Expert Commentary.  s 402 - 403
 • Alexander Refsum Jensenius (2017). Exploring music-related micromotion, I: Clemens Wöllner (red.),  Body, Sound and Space in Music and Beyond: Multimodal Explorations.  Routledge.  ISBN 9781472485403.  Chapter.
 • Alexander Refsum Jensenius (2017). Sonic Microinteraction in "the Air", I: Pieter-Jan Maes; Micheline Lesaffre & Marc Leman (red.),  The Routledge Companion to Embodied Music Interaction.  Routledge.  ISBN 9781138657403.  46.
 • Alexander Refsum Jensenius; Victor Evaristo Gonzalez Sanchez; Agata Zelechowska & Kari Anne Vadstensvik Bjerkestrand (2017). Exploring the Myo controller for sonic microinteraction, I: Cumhur Erkut (red.),  Proceedings of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression.  Aalborg University Copenhagen.  KAPITTEL.  s 442 - 445
 • Alexander Refsum Jensenius; Agata Zelechowska & Victor Evaristo Gonzalez Sanchez (2017). The Musical Influence on People's Micromotion when Standing Still in Groups, I: Tapio Lokki; Jukka Pätynen & Vesa Välimäki (red.),  Proceedings of the 14th Sound and Music Computing Conference 2017.  Aalto University.  ISBN 978-952-60-3729-5.  Social interaction.  s 195 - 200

Se alle arbeider i Cristin

 • Alexander Refsum Jensenius (2020). Hvorfor er åpen forskning bedre forskning?.
 • Alexander Refsum Jensenius (2020). Video Visualization Strategies at RITMO.
 • Agata Zelechowska; Victor Evaristo Gonzalez Sanchez & Alexander Refsum Jensenius (2020). Standstill to the ‘beat’: Differences in involuntary movement responses to simple and complex rhythms.
 •  (2020). Spelelystene.
 •  (2020). Nesten umulig å stå i ro til musikk.
 •  (2020). Forskning om danselyst.
 •  (2020). Klarer du å stå stille til favorittlåta di?.
 •  (2020). Hvor vanskelig er det egentlig å la være å bevege seg til fengende musikk?.
 •  (2020). Du klarer faktisk ikke å stå stille.
 •  (2020). You just can’t stand still.
 •  (2020). Umulig å stå stille til musikk.
 •  (2020). Pocztówka dźwiękowa.
 •  (2020). MICRO Motion capture data from groups of participants standing still to auditory stimuli (2012).
 •  (2020). Strings On-Line.
 • Alexander Refsum Jensenius (2019). Tutorial: Musical Gestures Toolbox.
 • Alexander Refsum Jensenius; Andrew McPherson; Anna Xambo Sedo; Dan Overholt; Guillaume Pellerin; Ivica Ico Bukvic; Rebecca Fiebrink & Rodrigo Schramm (2019). Open Research Strategies and Tools in the NIME Community.
 • Alexander Refsum Jensenius; Rodrigo Schramm; Lamberto Coccioli; Clara Mancini & Michael J. Lyons (2019). Ethics at NIME.
 • Alexander Refsum Jensenius (2019). Scientific Computing Use Case: RITMO.
 • Solveig Isis Sørbø; Matthew Good & Alexander Refsum Jensenius (2019). RITMO + UB = MusicLab.
 • Alexander Refsum Jensenius (2019). Experimenting with Open Research Experiments.
 • Alexander Refsum Jensenius (2019). The RITMO Centre at University of Oslo.
 • Alexander Refsum Jensenius (2019). Developing the self-playing guitars.
 • Alexander Refsum Jensenius (2019). Exploring the Spatiotemporal Matrix in Music-Dance Performance.
 • Alexander Refsum Jensenius (2019). Technology and the voice.
 • Cagri Erdem; Katja Henriksen Schia & Alexander Refsum Jensenius (2019). Vrengt: A Shared Body–Machine Instrument for Music–Dance Performance.
 • Victor Evaristo Gonzalez Sanchez; Henrik Herrebrøden; Jostein Olimstad & Alexander Refsum Jensenius (2019). Effects of acoustic pacing on the smoothness of rowing movements.
 • Ximena Alarcón Diaz & Alexander Refsum Jensenius (2019). "Ellos no están entendiendo nada" ("They are not understanding anything"): Listening to Embodied Memories of Colombian Migrant Women Reflecting on Conflict and Migration.
 • Alexander Refsum Jensenius (2019). Hva kan kroppslig stillstand si om opplevelsen av musikk?.
 • Alexander Refsum Jensenius (2019). Sound actions: An embodied approach to a digital organology.
 • Alexander Refsum Jensenius (2019). Sound actions: An embodied approach to a digital organology.
 • Alexander Refsum Jensenius (2019). Lecture-demo: Music-Related Micromotion.
 • Victor Evaristo Gonzalez Sanchez (2019). MICRO: Human Bodily Micromotion in Music Perception and Interaction.
 • Artur Becker; Henrik Herrebrøden; Victor Evaristo Gonzalez Sanchez; Kristian Nymoen; Carla Maria Dal Sasso Freitas; Jim Tørresen & Alexander Refsum Jensenius (2019). Functional Data Analysis of Rowing Technique Using Motion Capture Data.
 • Ximena Alarcón Diaz; Paul Boddie; Cagri Erdem; Eigil Aandahl; Elias Sukken Andersen; Eirik Dahl; Mari Lesteberg & Alexander Refsum Jensenius (2019). Sensing Place and Presence in an INTIMAL Long-Distance Improvisation.
 •  (2019). Entraining Guitars.
 •  (2019). Vrengt: A Shared Body–Machine Instrument for Music–Dance Performance.
 •  (2019). Reflections from a Carpentries Train the Trainer Workshop.
 •  (2019). #26 Music Research.
 •  (2019). Vi er konstant absorbert i en annen verden.
 •  (2019). Ekspørt: Alexander Refsum Jensenius.
 •  (2019). Kulturstripa: Musikken som beveger.
 •  (2019). Å stå stille.
 •  (2019). Self-playing Guitars.
 • Alexander Refsum Jensenius (2018). The importance of "nothing": studying human music-related micromotion.
 • Alexander Refsum Jensenius (2018). Studying "nothing": complexities of human music-related micromotion.
 • Alexander Refsum Jensenius; Michael Francis Duch; Jørgen Langdalen; Tone Åse; Edvine Larsen & Tone Pernille Østern (2018). Kunsten å forske.
 • Alexander Refsum Jensenius (2018). Ny musikkforskning ved RITMO.
 • Alexander Refsum Jensenius (2018). Introduction to Musical Gestures Toolbox for Matlab.
 • Alexander Refsum Jensenius (2018). Hvilken type IKT-kompetanse trenger humanister og samfunnsvitere?.
 • Alexander Refsum Jensenius (2018). Comments on Open Science - Do we need a national action plan?.
 • Alexander Refsum Jensenius (2018). The recording and use of videos from music events – how to balance ethical requirements and FAIR principles using data from live concerts, music performances and the like?.
 • Alexander Refsum Jensenius (2018). Åpen forskning - et humanistisk-teknologisk perspektiv.
 • Alexander Refsum Jensenius (2018). How I try to do it FAIR.
 • Anne Danielsen & Alexander Refsum Jensenius (2018). The Norwegian Centre of Excellence RITMO Centre for Interdisciplinary Studies in Rhythm, Time and Motion.
 • Alexander Refsum Jensenius; Njål Sparbo; Sagar Sen & Elisabeth Edvardsen (2018). Breath, breathing and the sensing of breathing.
 • Anne Danielsen & Alexander Refsum Jensenius (2018). Rytme i tid og rom.
 • Alexander Refsum Jensenius (2018). Sophus Bugges Salong: Rytmer og følelser.
 • Alexander Refsum Jensenius; Anne Danielsen; Justin London; Katja Henriksen Schia & Filip Abramczyk (2018). Intellectual warm-up: "Rhythm".
 • Alexander Refsum Jensenius (2018). Motion Capture in Music Performance, Perception and Interaction.
 • Charles Patrick Martin; Alexander Refsum Jensenius & Jim Tørresen (2018). Composing an ensemble standstill work for Myo and Bela.
 • Alexander Refsum Jensenius (2018). The Musical Gestures Toolbox for Matlab.
 • Alexander Refsum Jensenius (2018). Dans i musikkfaget i skolen.
 • Agata Zelechowska; Victor Evaristo Gonzalez Sanchez & Alexander Refsum Jensenius (2018). How music moves us? Studying human body micromotion in music perception.
 • Victor Evaristo Gonzalez Sanchez; Charles Patrick Martin; Agata Zelechowska; Kari Anne Vadstensvik Bjerkestrand; Victoria Johnson & Alexander Refsum Jensenius (2018). Bela-based augmented acoustic guitars for sonic microinteraction.
 • John MacCallum:; Teoma Naccarato; Baptiste Caramiaux; Victor Evaristo Gonzalez Sanchez; Sarah Fdili Alaoui; Amy LaViers; Jean-Marc Matos; Jessica Rajko; Adam Russell & Sha Xin Wei (2018). Panel: What Escapes Computation in Interactive Performance?.
 • Victor Evaristo Gonzalez Sanchez & Alexander Refsum Jensenius (2018). Analysing the synchronisation of COM motion with music in human standing.
 • Alexander Refsum Jensenius (2018). Fremtiden er analog - perspektiver på humaniora og teknologi.
 • Victor Evaristo Gonzalez Sanchez; Agata Zelechowska & Alexander Refsum Jensenius (2018). Muscle activity response of the audience during an experimental music performance.
 • Einar Duenger Bøhn; Anna Colette Smajdor & Alexander Refsum Jensenius (2018). Humaniora og teknologi.
 •  (2018). Interactive Animation of the RITMO Logo.
 •  (2018). Sverm-Pluck.
 •  (2018). Stillness under Tension.
 •  (2018). Stillness under Tension.
 •  (2018). Stillness under Tension.
 •  (2018). Stillness under Tension.
 •  (2018). Music-Dance Performance: "Rhythm".
 •  (2018). Musikkprogram kan avsløre cerebral parese.
 •  (2018). Sverm-Resonans: interactive installation with resonating guitars and Bela.
 •  (2018). #89: Alexander Jensenius: Slik danser du din egen musikk.
 •  (2018). Forskningsmøte mellom musikk og medisin.
 •  (2018). Mobilen finner musikk når du beveger hånden.
 •  (2018). UiOs innovasjonspris til RITMO ved Anne Danielsen og Alexander Refsum Jensenius.
 •  (2018). På sporet av rytmen.
 •  (2018). Forskerbloggen: Hvorfor får man lyst til å danse til musikk?.
 •  (2018). Rytmen er en danser.
 •  (2018). MusicLab - et nytt konsept for forskning og forskningsformidling.
 •  (2018). Musical Gestures Toolbox for Matlab.
 • Alexander Refsum Jensenius (2018). Kan musikk påvirke stillstanden din?. Forskning.no.  ISSN 1891-635X.
 • Alexander Refsum Jensenius (2017). Åpen forskning - et humanistisk-teknologisk perspektiv.
 • Alexander Refsum Jensenius (2017). Åpen forskning - et humanistisk-teknologisk perspektiv.
 • Alexander Refsum Jensenius (2017). How Build An Eco-System? Panel discussion on how to best support a Norwegian music/tech eco-system.
 • Victor Evaristo Gonzalez Sanchez; Agata Zelechowska & Alexander Refsum Jensenius (2017). The influence of music in people's standstill.
 • Alexander Refsum Jensenius (2017). Quantitative Video analysis for Qualitative Research.
 • Alexander Refsum Jensenius (2017). From Interactive music-dance to clinical tool for cerebral palsy.
 • Alexander Refsum Jensenius (2017). Fremtidens musikk.
 • Alexander Refsum Jensenius (2017). Kognisjon, musikk og teknologi.
 • Alexander Refsum Jensenius (2017). Musikk og bevegelse.
 • Alexander Refsum Jensenius (2017). Fremtidens musikk.
 • Alexander Refsum Jensenius; Kari Anne Vadstensvik Bjerkestrand; Marco Donnarumma; Are Brean & Jo C. Bruusgaard (2017). Panel: Biophysical Music.
 • Alexander Refsum Jensenius (2017). Musikk og bevegelses-laben ved Institutt for musikkvitenskap.
 • Alexander Refsum Jensenius (2017). Status musikkteknologi ved UiO: forskning og undervisning.
 • Alexander Refsum Jensenius; Victor Evaristo Gonzalez Sanchez; Agata Zelechowska & Kari Anne Vadstensvik Bjerkestrand (2017). Exploring the Myo controller for sonic microinteraction.
 • Alexander Refsum Jensenius (2017). The importance of "nothing": studying human music-related micromotion.
 • Alexander Refsum Jensenius (2017). Micro, Meso, Macro: Music-related body motion at different spatiotemporal levels.
 • Alexander Refsum Jensenius (2017). Online tools that will kickstart creativity.
 • Alexander Refsum Jensenius; Agata Zelechowska & Victor Evaristo Gonzalez Sanchez (2017). The musical influence on people’s micromotion when standing still in groups.
 • Agata Zelechowska (2017). Combining eye-tracking and motion capture to study human bodily micromotion in music perception.
 • Alexander Refsum Jensenius (2017). From resonating strings to autonomous electronic instruments - towards a new organology.
 • Alexander Refsum Jensenius (2017). Touching the digital: acoustic resonances in an electronic world.
 • Alexander Refsum Jensenius; Tellef Kvifte; Kjell Tore Innervik; Charles Patrick Martin; Ragnhild Brøvig-Hanssen; Trond Lossius & Ximena Alarcón Diaz (2017). Panel: New Interfaces for Musical Expression.
 • Alexander Refsum Jensenius (2017). Humanities and technology - with a musicological twist.
 • Alexander Refsum Jensenius (2017). Introduction to the SoundTracer Project.
 •  (2017). Improvisation for Linnstrument, voice and Mogees.
 •  (2017). Ensemble Metatone - Improvised Touchscreen Performance.
 •  (2017). Sverm-Resonans.
 •  (2017). Sverm-Muscle.
 •  (2017). Han brukte fire år på å få forskningsstøtte.
 •  (2017). Vil finne magien i musikken.
 •  (2017). Leter etter magien i musikken.
 •  (2017). Tar roboter over musikken?.
 •  (2017). European Open Data Champions.
 •  (2017). Forsker på musikk - ved å stå stille.
 •  (2017). Sverm-Resonans.
 •  (2017). Sverm-Puls.
 •  (2017). Sverm-Resonans.
 •  (2017). Sverm-Resonans.
 •  (2017). Sverm-resonans.
 • Alexander Refsum Jensenius (2016). Åpen forskning – et humanistisk-teknologisk perspektiv.
 • Alexander Refsum Jensenius (2016). Crossing the Boundaries between Humanities and Technology: Challenges and Opportunities.
 • Alexander Refsum Jensenius (2016). Åpen forskning - et humanistisk-teknologisk perspektiv.
 • Alexander Refsum Jensenius (2016). Musikk som beveger.
 • Alexander Refsum Jensenius & Kristian Nymoen (2016). Muskel- og bevegelsesmusikk.
 • Bo Zhou & Alexander Refsum Jensenius (2016). The Musical Gestures Toolbox – Towards Digital Musicology in Matlab.
 • Alexander Refsum Jensenius (2016). Exploring Music-related Micromotion in the Artistic-Scientific Research Project Sverm.
 • Alexander Refsum Jensenius (2016). Why does technology help music become more human?.
 • Alexander Refsum Jensenius (2016). Musikk som beveger.
 • Alexander Refsum Jensenius (2016). The Influence of Music on Human Standstill.
 • Alexander Refsum Jensenius (2016). Embodied Musical Cognition - Challenges and Possibilities.
 •  (2016). Edges.
 •  (2016). Musikk, dansefot og gåsehud.
 •  (2016). Slik påvirker musikk og dans oss.
 •  (2016). Mennesket er avhengig av rytme.
 •  (2016). Musikkforsker: Pussig at man må sitte stille på klassisk konsert.
 •  (2016). Den nye luksusen den absolutte tyssnad....
 •  (2016). Hvordan påvirkes musikk og dans av hverandre?.
 •  (2016). Music Moves: Why does music make you move?.

Se alle arbeider i Cristin

Emneord: musikkvitenskap, musikkteknologi, musikkognisjon, musikk og bevegelse
Publisert 4. juli 2016 11:09 - Sist endret 27. aug. 2020 21:53