English version of this page

MICRO - Menneskelig mikrobevegelse i musikkpersepsjon og interaksjon

Hvordan og hvorfor beveger vi oss til musikk? Prosjektet vil undersøke hvordan musikk påvirker det vi kan kalle mikrobevegelser, slik som de ørsmå bevegelsene vi ser når vi står stille.

Du klarer faktisk ikke å stå stille!

Å ikke bevege seg til dansemusikk, er så godt som umulig, viser ny forskning. Les nyhetssak om MICRO-prosjektet.

dansende kvinne
Dansefoten er et velkjent fenomen, men først nå har forskere vist at folk faktisk begynner å bevege seg til musikk, selv når de forsøker å stå stille. Foto: Brooke Cagle/Unsplash.

Om prosjektet

Hvordan og hvorfor beveger vi oss til musikk? Dette har vært et viktig spørsmål i musikkvitenskapen og musikkpsykologien de siste årene. Mesteparten av forskningen har så langt fokusert på relativt store kroppsbevegelser, slik som dansing. Dette prosjektet vil undersøke hvordan musikk påvirker det vi kan kalle mikrobevegelser, slik som de ørsmå bevegelsene vi ser når vi står stille. Selv om slike mikrobevegelser knapt er synlige, kan de observeres i en bevegelseslab. Dette gjør det mulig å gjennomføre studier for å se på effekten av musikk på mikrobevegelser. 

NRK Dagsrevyen hadde innslag om MICRO-prosjektet i juli 2020:

Prosjektet vil lede til: 

 • kunnskap om hvordan musikk påvirker menneskelig bevegelse på et mikronivå
 • en stor, åpen database med opptak av mikrobevegelser
 • programvare for å teste ut bruk av mikrobevegelser i interaktive musikksystemer

Prosjektet bygger på den nyeste forskningen i musikkvitenskap, psykologi og nevrovitenskap. Mesteparten av forskningen foregikk i bevegelseslab'en ved Institutt for musikkvitenskap.

Åpen forskning

MICRO forsøker å være et flaggskipsprosjekt for åpen forskning. Målet er å gjøre så mye som mulig åpent tilgjengelig, men så lukket som nødvendig. Dette inkluderer åpen deling av publikasjoner, data, kildekode, søknaden, og andre deler av forskningsprosessen.

Publikasjoner

 • Jensenius, Alexander Refsum & Erdem, Cagri (2022). Gestures in ensemble performance. I Timmers, Renee; Bailes, Freya & Daffern, Helena (Red.), Together in Music: Coordination, expression, participation. Oxford University Press. ISSN 9780198860761. Fulltekst i vitenarkiv
 • Masu, Raul; Melbye, Adam Pultz; Sullivan, John & Jensenius, Alexander Refsum (2021). NIME and the Environment: Toward a More Sustainable NIME Practice. I Dannenberg, Roger & Xiao, Xiao (Red.), Proceedings of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression. The International Conference on New Interfaces for Musical Expression. ISSN 2220-4792. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jensenius, Alexander Refsum (2021). Best versus Good Enough Practices for Open Music Research. Empirical Musicology Review. ISSN 1559-5749. 16(1). Fulltekst i vitenarkiv
 • Laczkó, Bálint & Jensenius, Alexander Refsum (2021). Reflections on the Development of the Musical Gestures Toolbox for Python. I Kantan, Prithvi Ravi; Paisa, Razvan & Willemsen, Silvin (Red.), Proceedings of the Nordic Sound and Music Computing Conference. Aalborg University Copenhagen. Fulltekst i vitenarkiv
 • Zelechowska, Agata (2020). Poruszeni muzyką. Badania nad ruchem ciała w kontekście percepcji muzyki. I Kaleńska-Rodzaj, Julia & Chełkowska-Zacharewicz, Maria (Red.), Psychologia Muzyki. Wydawnictwo Naukowe PWN. ISSN 9788301213374. s. 87–104.
 • Zelechowska, Agata; Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo & Jensenius, Alexander Refsum (2020). Standstill to the ‘beat’: Differences in involuntary movement responses to simple and complex rhythms, AM '20: Proceedings of the 15th International Conference on Audio Mostly. Association for Computing Machinery (ACM). ISSN 978-1-4503-7563-4. s. 107–113. doi: 10.1145/3411109.3411139. Fulltekst i vitenarkiv
 • Zelechowska, Agata; Gonzalez-Sanchez, Victor E.; Laeng, Bruno & Jensenius, Alexander Refsum (2020). Headphones or Speakers? An Exploratory Study of Their Effects on Spontaneous Body Movement to Rhythmic Music. Frontiers in Psychology. ISSN 1664-1078. 11(698). doi: 10.3389/fpsyg.2020.00698. Fulltekst i vitenarkiv
 • Poveda Yánez, Jorge & Jensenius, Alexander Refsum (2020). Computer-based synaesthesia and the design of complex methods to approach multimodal realities of dance and music through technology. An interview with Alexander R. Jensenius, Deputy-Director of the RITMO Centre of Excellence of the University of Oslo. Revista de Humanidades Digitales. doi: 10.5944/rhd.vol.5.2020.27029.
 • Xambó, Anna; Støckert, Robin; Jensenius, Alexander Refsum & Saue, Sigurd (2020). Learning to Code Through Web Audio: A Team-Based Learning Approach. Journal of The Audio Engineering Society. ISSN 1549-4950. 68(10), s. 727–737. doi: 10.17743/jaes.2020.0019. Fulltekst i vitenarkiv
 • Zelechowska, Agata; Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Laeng, Bruno; Vuoskoski, Jonna Katariina & Jensenius, Alexander Refsum (2020). Who Moves to Music? Empathic Concern Predicts Spontaneous Movement Responses to Rhythm and Music. Music & Science. ISSN 2059-2043. 3. doi: 10.1177/2059204320974216. Fulltekst i vitenarkiv
 • Erdem, Cagri; Jensenius, Alexander Refsum; Glette, Kyrre; Krzyzaniak, Michael Joseph & Veenstra, Frank (2020). Air-Guitar Control of Interactive Rhythmic Robots. Proceedings of the International Conference on Live Interfaces (Proceedings of ICLI). ISSN 2663-9041. s. 208–210.
 • Bishop, Laura & Jensenius, Alexander Refsum (2020). Reliability of two infrared motion capture systems in a music performance setting. I Spagnol, Simone & Valle, Andrea (Red.), Proceedings of the 17th Sound and Music Computing Conference. Axea sas/SMC Network. ISSN 978-88-945415-0-2. Fulltekst i vitenarkiv
 • Erdem, Cagri; Schia, Katja Henriksen & Jensenius, Alexander Refsum (2019). Vrengt: A Shared Body–Machine Instrument for Music–Dance Performance. I Queiroz, Marcelo & Xambo Sedo, Anna (Red.), Proceedings of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. ISSN 2220-4792. s. 477–482. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Dahl, Sofia; Hatfield, Johannes Lunde & Godøy, Rolf Inge (2019). Characterizing movement fluency in musical performance: Toward a generic measure for technology enhanced learning. Frontiers in Psychology. ISSN 1664-1078. 10. doi: 10.3389/fpsyg.2019.00084. Fulltekst i vitenarkiv
 • Erdem, Cagri; Schia, Katja Henriksen & Jensenius, Alexander Refsum (2019). Vrengt: A Shared Body–Machine Instrument for Music–Dance Performance. I Visi, Federico (Red.), Music Proceedings of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. ISSN 2220-4792. Fulltekst i vitenarkiv
 • Xambo Sedo, Anna; Saue, Sigurd; Jensenius, Alexander Refsum; Støckert, Robin & Brandtsegg, Øyvind (2019). NIME Prototyping in Teams: A Participatory Approach to Teaching Physical Computing. I Queiroz, Marcelo & Xambo Sedo, Anna (Red.), Proceedings of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. ISSN 2220-4792. s. 216–221. Fulltekst i vitenarkiv
 • Becker, Artur; Herrebrøden, Henrik; Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Nymoen, Kristian; Dal Sasso Freitas, Carla Maria & Tørresen, Jim [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Functional Data Analysis of Rowing Technique Using Motion Capture Data. I Coleman, Grisha (Red.), Proceedings of the 6th International Conference on Movement and Computing. ACM Publications. ISSN 978-1-4503-7654-9. doi: 10.1145/3347122.3347135.
 • Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Zelechowska, Agata & Jensenius, Alexander Refsum (2019). Analysis of the Movement-Inducing Effects of Music through the Fractality of Head Sway during Standstill. Journal of Motor Behavior. ISSN 0022-2895. doi: 10.1080/00222895.2019.1689909. Fulltekst i vitenarkiv
 • Xambo Sedo, Anna; Støckert, Robin; Jensenius, Alexander Refsum & Saue, Sigurd (2019). Facilitating Team-Based Programming Learning with Web Audio. I Xambo Sedo, Anna; Martin, Sara R. & Roma, Gerard (Red.), Proceedings of the International Web Audio Conference. NTNU. ISSN 2663-5844. s. 2–7. Fulltekst i vitenarkiv
 • Luniewska, Magdalena; Chyl, Katarzyna; Debska, Agnieszka; Banaszkiewicz, Anna; Zelechowska, Agata & Marchewka, Artur [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2019). Children With Dyslexia and Familial Risk for Dyslexia Present Atypical Development of the Neuronal Phonological Network. Frontiers in Neuroscience. ISSN 1662-4548. 13, s. 1–19. doi: 10.3389/fnins.2019.01287. Fulltekst i vitenarkiv
 • Alarcón Diaz, Ximena & Jensenius, Alexander Refsum (2019). “Ellos no están entendiendo nada” [“They are not understanding anything”]: embodied remembering as complex narrative in a Telematic Sonic Improvisation. I Søndergaard, Morten & Beloff, Laura (Red.), Proceedings of RE:SOUND 2019. British Computer Society (BCS). ISSN 1477-9358. doi: 10.14236/ewic/resound19.32. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jensenius, Alexander Refsum (2018). Methods for Studying Music-Related Body Motion. I Bader, Rolf (Red.), Springer Handbook of Systematic Musicology. Springer Nature. ISSN 978-3-662-55002-1. s. 805–818. doi: 10.1007/978-3-662-55004-5_38. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Zelechowska, Agata & Jensenius, Alexander Refsum (2018). Muscle activity response of the audience during an experimental music performance. I Cunningham, Stuart (Red.), Proceedings of the Audio Mostly 2018 on Sound in Immersion and Emotion. Association for Computing Machinery (ACM). ISSN 978-1-4503-5373-1. doi: 10.1145/3243274.3243278. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Zelechowska, Agata & Jensenius, Alexander Refsum (2018). Correspondences Between Music and Involuntary Human Micromotion During Standstill. Frontiers in Psychology. ISSN 1664-1078. 9. doi: 10.3389/fpsyg.2018.01382. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jensenius, Alexander Refsum (2018). The Musical Gestures Toolbox for Matlab. I Gómez, Emilia; Hu, Xiao; Humphrey, Eric & Benetos, Emmanouil (Red.), Proceedings of the 19th International Society for Music Information Retrieval Conference. Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique. ISSN 978-2-9540351-2-3. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Martin, Charles Patrick; Zelechowska, Agata; Bjerkestrand, Kari Anne Vadstensvik; Johnson, Victoria Kristine Å & Jensenius, Alexander Refsum (2018). Bela-based augmented acoustic guitars for sonic microinteraction. I Dahl, Luke; Bowman, Doug & Martin, Tom (Red.), Proceedings of the International Conference On New Interfaces For Musical Expression. Virginia Tech. ISSN 2220-4792. s. 324–327. Fulltekst i vitenarkiv
 • Martin, Charles Patrick; Jensenius, Alexander Refsum & Tørresen, Jim (2018). Composing an ensemble standstill work for Myo and Bela. I Dahl, Luke; Bowman, Doug & Martin, Tom (Red.), Proceedings of the International Conference On New Interfaces For Musical Expression. Virginia Tech. ISSN 2220-4792. s. 196–197. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jensenius, Alexander Refsum (2017). Expert Commentary: Pushing The Sensor Boundaries In Digital Musical Instruments. I Jensenius, Alexander Refsum & Lyons, Michael J. (Red.), A NIME Reader: Fifteen Years of New Interfaces for Musical Expression. Springer Science+Business Media B.V.. ISSN 978-3-319-47213-3. s. 402–403.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2017). Exploring music-related micromotion. I Wöllner, Clemens (Red.), Body, Sound and Space in Music and Beyond: Multimodal Explorations. Routledge. ISSN 9781472485403. doi: 10.4324/9781315569628-3. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jensenius, Alexander Refsum (2017). Sonic Microinteraction in "the Air". I Lesaffre, Micheline; Maes, Pieter-Jan & Leman, Marc (Red.), The Routledge Companion to Embodied Music Interaction. Routledge. ISSN 9781138657403. doi: 10.4324/9781315621364-47. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jensenius, Alexander Refsum; Zelechowska, Agata & Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo (2017). The Musical Influence on People's Micromotion when Standing Still in Groups. I Lokki, Tapio; Pätynen, Jukka & Välimäki, Vesa (Red.), Proceedings of the 14th Sound and Music Computing Conference 2017. Aalto University. ISSN 978-952-60-3729-5. s. 195–200. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jensenius, Alexander Refsum; Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Zelechowska, Agata & Bjerkestrand, Kari Anne Vadstensvik (2017). Exploring the Myo controller for sonic microinteraction. I Erkut, Cumhur (Red.), Proceedings of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression. Aalborg University Copenhagen. ISSN 2220-4792. s. 442–445. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

 • Jensenius, Alexander Refsum & Ashley, Kevin (2022). FAIR in Higher Education.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Laczkó, Bálint; Furmyr, Frida; Poutaraud, Joachim & Widmer, Marcus (2022). The Musical Gestures Toolbox for Python.
 • Zelechowska, Agata & Pileberg, Silje (2021). Denne musikken gjør at du ikke klarer å stå i ro.
 • Zelechowska, Agata & Pileberg, Silje (2021). Some music makes it impossible to stand still.
 • Zelechowska, Agata & Pileberg, Silje (2021). Some music makes it impossible to stand still.
 • Masu, Raul; Melbye, Adam Pultz; Sullivan, John & Jensenius, Alexander Refsum (2021). NIME and the Environment: Toward a More Sustainable NIME Practice.
 • Masu, Raul; Melbye, Adam Pultz; Sullivan, John & Jensenius, Alexander Refsum (2021). NIME Eco Wiki: A Crash Course.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2021). The experience of time and space in human standstill.
 • Zelechowska, Agata & Pileberg, Silje (2021). Some music makes it impossible to stand still.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Sørbø, Solveig Isis (2021). Lyd, stillhet, bevegelse og stillstand. [Radio]. Radiorakel.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Holm, Hege (2021). Hva får oss ut på dansegulvet? [Radio]. NRK P1.
 • Zelechowska, Agata; Gonzalez, Victor & Jensenius, Alexander Refsum (2021). Championship of Standstill: A paradigm to study involuntary responses to music with the use of motion capture.
 • Upham, Finn; Zelechowska, Agata; Gonzalez, Victor & Jensenius, Alexander Refsum (2021). Quiet Breathing to Heard Music.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2021). Technology on the opera stage.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2021). Hvorfor leder åpenhet til bedre forskning?
 • Laczkó, Bálint & Jensenius, Alexander Refsum (2021). Reflections on the Development of the Musical Gestures Toolbox for Python.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Erdem, Cagri; Kwak, Dongho Daniel; Rahman, Habibur; Glette, Kyrre & Krzyzaniak, Michael Joseph [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). Strings On-Line.
 • Malec, Monika & Zelechowska, Agata (2020). Pocztówka dźwiękowa. [Radio]. Polskie Radio Lublin.
 • Zelechowska, Agata; Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo & Jensenius, Alexander Refsum (2020). Standstill to the ‘beat’: Differences in involuntary movement responses to simple and complex rhythms.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Ingebrethsen, Christian (2020). Forskning om danselyst. [Radio]. NRK P2.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Ingebrethsen, Christian (2020). Nesten umulig å stå i ro til musikk. [Radio]. NRK P2.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Ingebrethsen, Christian (2020). Kan en datamaskin lage den neste megahiten? [Radio]. NRK P2.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2020). Some Challenges of Citizen Science for Universities.
 • Gonzalez, Victor; Zelechowska, Agata & Jensenius, Alexander Refsum (2020). MICRO Motion capture data from groups of participants standing still to auditory stimuli (2015).
 • Jensenius, Alexander Refsum & Svendsen, Njord Vegard (2020). Spelelystene. [Avis]. Khrono.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2020). Video Visualization Strategies at RITMO.
 • Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Zelechowska, Agata & Jensenius, Alexander Refsum (2020). MICRO Motion capture data from groups of participants standing still to auditory stimuli (2012).
 • Jensenius, Alexander Refsum & Ingebrethsen, Christian (2020). Musikk laget av kunstig intelligens. [TV]. NRK Dagsrevyen.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Ingebrethsen, Christian (2020). Musikk laget av algoritmer utfordrer musikkbransjen: – Det er klart vi er bekymret. [Internett]. NRK.no.
 • Zelechowska, Agata (2020). What is musical entrainment?
 • Zelechowska, Agata (2020). Irresistible Movement: The Role of Musical Sound, Individual Differences and Listening Context in Movement Responses to Music.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2020). Hvorfor er åpen forskning bedre forskning?
 • Jensenius, Alexander Refsum & Andersson, Bård (2020). Umulig å stå stille til musikk . [Avis]. KulturPlot.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Lilleslåtten, Mari (2020). You just can’t stand still. [Internett]. HF-aktuelt.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Lilleslåtten, Mari (2020). Du klarer faktisk ikke å stå stille. [Internett]. HF-aktuelt.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Ingebrethsen, Christian (2020). Hvor vanskelig er det egentlig å la være å bevege seg til fengende musikk? [TV]. NRK Dagsrevyen.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Ingebrethsen, Christian (2020). Klarer du å stå stille til favorittlåta di? [Internett]. NRK.no.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2019). Technology and the voice.
 • Jensenius, Alexander Refsum; McPherson, Andrew; Xambo Sedo, Anna; Overholt, Dan; Pellerin, Guillaume & Bukvic, Ivica Ico [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2019). Open Research Strategies and Tools in the NIME Community.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2019). Exploring the Spatiotemporal Matrix in Music-Dance Performance.
 • Erdem, Cagri; Schia, Katja Henriksen & Jensenius, Alexander Refsum (2019). Vrengt: A Shared Body–Machine Instrument for Music–Dance Performance.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Schramm, Rodrigo; Coccioli, Lamberto; Mancini, Clara & Lyons, Michael J. (2019). Ethics at NIME.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Lieungh, Erik (2019). #26 Music Research. [Radio]. Open Science Talk.
 • Erdem, Cagri; Schia, Katja Henriksen & Jensenius, Alexander Refsum (2019). Vrengt: A Shared Body–Machine Instrument for Music–Dance Performance.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2019). Reflections from a Carpentries Train the Trainer Workshop. [Fagblad]. Carpentries.org.
 • Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Herrebrøden, Henrik; Olimstad, Jostein & Jensenius, Alexander Refsum (2019). Effects of acoustic pacing on the smoothness of rowing movements.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Seres, Silvija (2019). Ekspørt: Alexander Refsum Jensenius. [Radio]. LØRN Podcast.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2019). The RITMO Centre at University of Oslo .
 • Jensenius, Alexander Refsum (2019). Developing the self-playing guitars.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2019). Tutorial: Musical Gestures Toolbox.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Erdem, Cagri; Zelechowska, Agata; Lan, Qichao; Fuhrer, Julian Peter & Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo (2019). Entraining Guitars.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2019). Å stå stille.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Jørgensen, Paul Arvid (2019). Kulturstripa: Musikken som beveger. [Radio]. NRK P2.
 • Sørbø, Solveig Isis; Good, Matthew & Jensenius, Alexander Refsum (2019). RITMO + UB = MusicLab.
 • Becker, Artur; Herrebrøden, Henrik; Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Nymoen, Kristian; Dal Sasso Freitas, Carla Maria & Tørresen, Jim [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Functional Data Analysis of Rowing Technique Using Motion Capture Data.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2019). Scientific Computing Use Case: RITMO.
 • Alarcón Diaz, Ximena; Boddie, Paul; Erdem, Cagri; Aandahl, Eigil; Andersen, Elias Sukken & Dahl, Eirik [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2019). Sensing Place and Presence in an INTIMAL Long-Distance Improvisation.
 • Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo (2019). MICRO: Human Bodily Micromotion in Music Perception and Interaction.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2019). Lecture-demo: Music-Related Micromotion.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2019). Sound actions: An embodied approach to a digital organology.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2019). Sound actions: An embodied approach to a digital organology.
 • Alarcón Diaz, Ximena & Jensenius, Alexander Refsum (2019). "Ellos no están entendiendo nada" ("They are not understanding anything"): Listening to Embodied Memories of Colombian Migrant Women Reflecting on Conflict and Migration.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2019). Hva kan kroppslig stillstand si om opplevelsen av musikk?
 • Jensenius, Alexander Refsum; Martin, Charles Patrick; Erdem, Cagri; Lan, Qichao; Fuhrer, Julian Peter & Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2019). Self-playing Guitars.
 • Xambo Sedo, Anna; Støckert, Robin; Jensenius, Alexander Refsum & Saue, Sigurd (2019). Facilitating Team-Based Programming Learning with Web Audio.
 • Zelechowska, Agata & Lokna, Maria (2019). Vi er konstant absorbert i en annen verden.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2019). Experimenting with Open Research Experiments.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Sparbo, Njål; Sen, Sagar & Edvardsen, Elisabeth (2018). Breath, breathing and the sensing of breathing.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Sørbø, Solveig Isis & Arvola, Jakob (2018). MusicLab - et nytt konsept for forskning og forskningsformidling. [Radio]. NRK Klassisk.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2018). Studying "nothing": complexities of human music-related micromotion.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2018). The importance of "nothing": studying human music-related micromotion.
 • Schia, Katja Henriksen; Erdem, Cagri; Lan, Qichao & Jensenius, Alexander Refsum (2018). Music-Dance Performance: "Rhythm".
 • Vestre, Eskil Olaf; Danielsen, Anne; Jensenius, Alexander Refsum; London, Justin; Schia, Katja Henriksen & Abramczyk, Filip (2018). Rytmen er en danser. [Fagblad]. Ballade.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Danielsen, Anne; London, Justin; Schia, Katja Henriksen & Abramczyk, Filip (2018). Intellectual warm-up: "Rhythm".
 • Jensenius, Alexander Refsum (2018). Åpen forskning - et humanistisk-teknologisk perspektiv.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2018). Motion Capture in Music Performance, Perception and Interaction.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2018). How I try to do it FAIR.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Zhou, Bo (2018). Musical Gestures Toolbox for Matlab.
 • Fuhrer, Julian Peter; Glette, Kyrre & Jensenius, Alexander Refsum (2018). Interactive Animation of the RITMO Logo.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Seres, Silvija (2018). #89: Alexander Jensenius: Slik danser du din egen musikk. [Internett]. Oslo Business Forum.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Adde, Lars & Flydal, Lars O. (2018). Forskningsmøte mellom musikk og medisin. [Avis]. Vårt Land.
 • Lartillot, Olivier; Jensenius, Alexander Refsum & Haugen, Toril (2018). Mobilen finner musikk når du beveger hånden. [Internett]. Forskning.no.
 • MacCallum:, John; Naccarato, Teoma; Caramiaux, Baptiste; Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Fdili Alaoui, Sarah & LaViers, Amy [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2018). Panel: What Escapes Computation in Interactive Performance?
 • Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo & Jensenius, Alexander Refsum (2018). Analysing the synchronisation of COM motion with music in human standing.
 • Jære, Lisbet; Danielsen, Anne & Jensenius, Alexander Refsum (2018). På sporet av rytmen. [Internett]. Uniforum.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2018). Ny musikkforskning ved RITMO.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2018). Fremtiden er analog - perspektiver på humaniora og teknologi.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2018). Forskerbloggen: Hvorfor får man lyst til å danse til musikk? [TV]. NRK.
 • Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Zelechowska, Agata & Jensenius, Alexander Refsum (2018). Muscle activity response of the audience during an experimental music performance.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2018). The Musical Gestures Toolbox for Matlab.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2018). Sophus Bugges Salong: Rytmer og følelser.
 • Danielsen, Anne & Jensenius, Alexander Refsum (2018). Rytme i tid og rom.
 • Bøhn, Einar Duenger; Smajdor, Anna Colette & Jensenius, Alexander Refsum (2018). Humaniora og teknologi.
 • Martin, Charles Patrick; Lesteberg, Mari; Jawad, Karolina; Aandahl, Eigil; Xambó, Anna & Jensenius, Alexander Refsum (2018). Stillness under Tension.
 • Martin, Charles Patrick; Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Zelechowska, Agata; Erdem, Cagri & Jensenius, Alexander Refsum (2018). Stillness under Tension.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2018). Introduction to Musical Gestures Toolbox for Matlab.
 • Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Martin, Charles Patrick; Zelechowska, Agata; Bjerkestrand, Kari Anne Vadstensvik; Johnson, Victoria & Jensenius, Alexander Refsum (2018). Bela-based augmented acoustic guitars for sonic microinteraction.
 • Danielsen, Anne & Jensenius, Alexander Refsum (2018). UiOs innovasjonspris til RITMO ved Anne Danielsen og Alexander Refsum Jensenius. [Fagblad]. Ballade.
 • Martin, Charles Patrick; Jensenius, Alexander Refsum & Tørresen, Jim (2018). Composing an ensemble standstill work for Myo and Bela.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Martin, Charles Patrick; Bjerkestrand, Kari Anne Vadstensvik & Johnson, Victoria (2018). Stillness under Tension.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Duch, Michael Francis; Langdalen, Jørgen; Åse, Tone; Larsen, Edvine & Østern, Tone Pernille (2018). Kunsten å forske.
 • Zelechowska, Agata; Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo & Jensenius, Alexander Refsum (2018). How music moves us? Studying human body micromotion in music perception.
 • Martin, Charles Patrick; Xambó, Anna; Visi, Federico; Morreale, Fabio & Jensenius, Alexander Refsum (2018). Stillness under Tension.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Vogt, Yngve (2018). Musikkprogram kan avsløre cerebral parese. [Internett]. Apollon.
 • Jack, Robert; Jensenius, Alexander Refsum; Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Bjerkestrand, Kari Anne Vadstensvik; Zelechowska, Agata & Martin, Charles Patrick [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Sverm-Resonans: interactive installation with resonating guitars and Bela. [Internett]. Bela blog.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Bjerkestrand, Kari Anne Vadstensvik; Johnson, Victoria; Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Zelechowska, Agata & Jensenius, Francesca R. (2018). Sverm-Pluck.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2018). Dans i musikkfaget i skolen.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2018). Kan musikk påvirke stillstanden din? Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Sundquist, Jonas Hartford (2017). Forsker på musikk - ved å stå stille. [Internett]. Khrono.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2017). Musikk og bevegelse.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Bjerkestrand, Kari Anne Vadstensvik; Johnson, Victoria; Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Zelechowska, Agata & Martin, Charles Patrick (2017). Sverm-Puls.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Bjerkestrand, Kari Anne Vadstensvik; Johnson, Victoria; Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Zelechowska, Agata & Martin, Charles Patrick (2017). Sverm-Resonans.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Klausen, Aslaug Olette (2017). Tar roboter over musikken? [Fagblad]. Ballade.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2017). From resonating strings to autonomous electronic instruments - towards a new organology.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Bjerkestrand, Kari Anne Vadstensvik; Johnson, Victoria; Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Zelechowska, Agata & Martin, Charles Patrick (2017). Sverm-Resonans.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2017). Touching the digital: acoustic resonances in an electronic world.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Bjerkestrand, Kari Anne Vadstensvik; Johnson, Victoria; Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Zelechowska, Agata & Martin, Charles Patrick (2017). Sverm-resonans.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Bjerkestrand, Kari Anne Vadstensvik; Donnarumma, Marco; Brean, Are & Bruusgaard, Jo C. (2017). Panel: Biophysical Music.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Martin, Charles Patrick; Bjerkestrand, Kari Anne Vadstensvik & Johnson, Victoria (2017). Sverm-Muscle.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Fotland, Margaret Louise (2017). European Open Data Champions. [Internett]. SPARC Europe.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Martin, Charles Patrick; Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Zelechowska, Agata & Johnson, Victoria (2017). Sverm-Resonans.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Kvifte, Tellef; Innervik, Kjell Tore; Martin, Charles Patrick; Brøvig-Hanssen, Ragnhild & Lossius, Trond [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2017). Panel: New Interfaces for Musical Expression.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2017). Musikk og bevegelses-laben ved Institutt for musikkvitenskap.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2017). Humanities and technology - with a musicological twist.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2017). Status musikkteknologi ved UiO: forskning og undervisning.
 • Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Zelechowska, Agata & Jensenius, Alexander Refsum (2017). The influence of music in people's standstill.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2017). Åpen forskning - et humanistisk-teknologisk perspektiv.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2017). From Interactive music-dance to clinical tool for cerebral palsy.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2017). Online tools that will kickstart creativity.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Zelechowska, Agata & Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo (2017). The musical influence on people’s micromotion when standing still in groups.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2017). Micro, Meso, Macro: Music-related body motion at different spatiotemporal levels.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2017). The importance of "nothing": studying human music-related micromotion.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2017). Introduction to the SoundTracer Project.
 • Martin, Charles Patrick; Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Kelkar, Tejaswinee; Zelechowska, Agata; Berggren, Stig Johan & Hopgood, Christina [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2017). Ensemble Metatone - Improvised Touchscreen Performance.
 • Zelechowska, Agata (2017). Combining eye-tracking and motion capture to study human bodily micromotion in music perception.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Kelkar, Tejaswinee (2017). Improvisation for Linnstrument, voice and Mogees.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Bjerkestrand, Kari Anne Vadstensvik; Johnson, Victoria; Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Zelechowska, Agata & Martin, Charles Patrick (2017). Sverm-Resonans.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2017). Fremtidens musikk.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2017). Åpen forskning - et humanistisk-teknologisk perspektiv.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2017). Kognisjon, musikk og teknologi.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Zelechowska, Agata & Bjerkestrand, Kari Anne Vadstensvik (2017). Exploring the Myo controller for sonic microinteraction.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Svarstad, Jørgen (2017). Han brukte fire år på å få forskningsstøtte. [Internett]. Forskerforum.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Klausen, Aslaug Olette (2017). Vil finne magien i musikken. [Avis]. Morgenbladet.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2017). Quantitative Video analysis for Qualitative Research.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2017). Fremtidens musikk.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Flydal, Lars O. (2017). Leter etter magien i musikken. [Avis]. Vårt Land.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2016). Exploring Music-related Micromotion in the Artistic-Scientific Research Project Sverm.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Aanstad, Kristine Hellem (2016). Musikkforsker: Pussig at man må sitte stille på klassisk konsert. [Avis]. Aftenposten.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2016). Musikk som beveger.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2016). Slik påvirker musikk og dans oss. [Internett]. Helseinfo.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2016). Musikk, dansefot og gåsehud. [Radio]. NRK P1 Kveldsåpent.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Johnsen, Niklas Aune (2016). Hvordan påvirkes musikk og dans av hverandre? [Radio]. NRK P1 Kveldsåpent.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2016). Why does technology help music become more human?
 • Jensenius, Alexander Refsum (2016). Musikk som beveger.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Aasen, Tina (2016). Den nye luksusen den absolutte tyssnad... [Tidsskrift]. Henne.
 • Zhou, Bo & Jensenius, Alexander Refsum (2016). The Musical Gestures Toolbox – Towards Digital Musicology in Matlab.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2016). The Influence of Music on Human Standstill.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Duch, Michael Francis (2016). Edges.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Hope, Tora (2016). Mennesket er avhengig av rytme. [Internett]. Framtida.no.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Nymoen, Kristian (2016). Muskel- og bevegelsesmusikk.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2016). Åpen forskning – et humanistisk-teknologisk perspektiv.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2016). Embodied Musical Cognition - Challenges and Possibilities.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Zeiner-Henriksen, Hans T. & Nymoen, Kristian (2016). Music Moves: Why does music make you move?
 • Jensenius, Alexander Refsum (2016). Åpen forskning - et humanistisk-teknologisk perspektiv.
 • Silva, Sembapperumaarachchige & Jensenius, Alexander Refsum (2020). Sonification of Standstill Recordings. University of Oslo.
 • Zelechowska, Agata; Jensenius, Alexander Refsum; Laeng, Bruno & Vuoskoski, Jonna Katariina (2020). Irresistible Movement: The Role of Musical Sound, Individual Differences and Listening Context in Movement Responses to Music. Universitetet i Oslo. Fulltekst i vitenarkiv
 • Zhou, Bo & Jensenius, Alexander Refsum (2016). Video analysis of music-related body motion in Matlab. University of Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Emneord: musikkvitenskap, musikkteknologi, musikkognisjon, musikk og bevegelse
Publisert 4. juli 2016 11:09 - Sist endret 15. feb. 2022 11:20

Kontakt

Alexander Refsum Jensenius

Data

Oslo Standstill Database

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd.

Varighet

2016 - 2021

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere