20-gruppe – Nordisklitteraturvitenskap (20NORL)

Om emnegruppen

Emnegruppen kan velges som fordypningsfag 2 på Error: java.lang.NullPointerException av studenter som har valgt et av følgende fordypningsfag 1:

  • Error: java.lang.NullPointerException
  • Error: java.lang.NullPointerException
  • Error: java.lang.NullPointerException
  • Error: java.lang.NullPointerException

Emner i emnegruppen

20 stp. velges blant følgende emner:

  • Error: java.lang.NullPointerException
  • Error: java.lang.NullPointerException
  • Error: java.lang.NullPointerException

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

  • Error: java.lang.NullPointerException

Annet