80-gruppe – Medievitenskap for estetikkprogrammet (80MEDIEVIT2)

Om emnegruppen

Mediene preger livene våre i økende grad: Hver dag bruker vi 6-7 timer på aviser, TV, radio, Internett, dataspill, musikk, film, blader, bøker og SMS. Studerer du medievitenskap på estetikkprogrammet er du opptatt av de estetiske konsekvensene en slik medievirkelighet fører med seg. I hvilken grad innebærer medienes innflytelse en estetisering av hverdagen vår? Og hvordan kommer mediesamfunnet til uttrykk i samtidskunsten?

Emnegruppen gjelder studenter på bachelorprogrammet i estetiske studier som ønsker hovedfordypning i medievitenskap. Emnegruppen (80 sp) består av 60 sp i fordypningsfag 1 (medievitenskap) og 20 sp i fordypningsfag 2. Fordypningsfag 2 velges blant programmets 20-grupper i et annet estetisk fag (se liste nederst).

Læringsmål

80-gruppe i medievitenskap på estetikkprogrammet vil gi deg forståelse av medienes estetiske aspekter i et teoretisk, komparativt, kritisk og historisk perspektiv. Du tilegner deg kunnskap om sentrale temaer, problemstillinger, teorier, metoder og begreper innenfor medievitenskap, og lærer å anvende faglige kunnskaper på praktiske og teoretiske problemstillinger.

Oppbygging og gjennomføring

Medievitenskapen omfatter et bredt felt av medier og tilnærmingsmåter: Det anbefales derfor at du planlegger studieløpet godt på forhånd, og foretar et strategisk utvalg blant emnegruppens medievitenskapelige emner. Slik kan du velge å konsentrere studiet om ett bestemt medium – for eksempel film –, eller anlegge en bredere, komparativ tilnærming til feltet hvor du får innblikk i ulike mediers innhold, egenskaper og fremstillingsformer. Emnet MEVIT3510 – Medieestetikk fokuserer på medieestetikkens grunnlagsproblemer og hovedområder i et komparativt, kritisk og teoretisk perspektiv. Emner på 1000-nivå er innføringsemner som skal tas tidlig i studiet. Emner på 3000-nivå forutsetter at man har gjennomført emner på 1000- og 2000-nivå innenfor emnegruppen tidligere (evt. innenfor estetikkprogrammets programdefinerende 40-gruppe.)

Kvalifisering for videre studier og arbeid

Med en bachelorgrad i estetikk med fordypning i medievitenskap kan du søke opptak på masterprogrammet i medievitenskap (studieretninger medievitenskap og Nordic media).

Beregningsgrunnlaget er de 60 studiepoengene fra medievitenskapelige emnene i fordypningen 80MEDIEVIT2, samt EST2000 – Moderne estetisk teori og EST3010 – Tverrestetisk prosjektarbeid. Minst 30 studiepoeng skal være på 2000- og/eller 3000-nivå.

Utenlandsopphold

Det anbefales at man gjennomfører et eventuelt utenlandsopphold i 4. eller 5. semester.

Emner i emnegruppen

Fordypningsfag 1 (60 sp) Medievitenskap

Det kan velges blant følgende emner (disse anbefales: MEVIT1110, MEVIT2110 og MEVIT3510). Vennligst merk at det  kan komme endringer i denne listen.

Studenter som har valgt emner som har inngått i emnegruppen tidligere, kan fortsatt få disse godkjent. Kontakt studieadministrasjonen angående dette. Dette gjelder bl.a. emnet under som utgikk fra høsten 2020.

Fordypningsfag 2 (20 sp) velges blant estetikkprogrammets 20-grupper

Annet