20-gruppe – Nordisklitteraturvitenskap (20NORL)

Om emnegruppen

Emnegruppen kan velges som fordypningsfag 2 på Estetiske studier og allmenn litteraturvitenskap (bachelor) av studenter som har valgt et av følgende fordypningsfag 1:

Emner i emnegruppen

20 stp. velges blant følgende emner:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet