40-gruppe – Kina-studier (40OMR-KINA2)

Om emnegruppen

Denne emnegruppen er KUN FOR STUDENTER PÅ PROGRAM FOR ASIA- OG MIDTØSTEN-STUDIER (tidligere asiatiske og afrikanske studier), studieretning Kinesisk med Kina-studier. Alle andre studenter velger 40-gruppen som heter 40OMR-KINA.

For studenter på Program for Asiatiske og Afrikanske studier, studieretning Kinesisk med Kina-studier TATT OPP FØR HØSTEN 2013 gjelder den gamle 40-gruppen.

Om emnegruppen

Det kinesiske samfunn står midt i en utvikling som stadig utfordrer grensene mellom nytt og gammelt, med store konsekvenser for forholdet mellom individ, familie, stat og andre deler av samfunnet. Samtidig forholder landet seg til en lang og rik tradisjon innen politisk og filosofisk tenkning, teknologisk, kulturell og religiøs praksis, samt historiske og skjønnlitterære skrifter.

Denne emnegruppen starter med to innføringsemner, ett om Kinas historie og ett om kinesisk samfunn og politikk i dag. I tillegg kan du velge mellom ulike emner innen kinesisk og østasiatisk litteratur, tenkning, religion og forretningsspråk.

Emnegruppen er obligatorisk for studenter under Program for Asia- og Midtøsten-studier, studieretning Kinesisk med Kina-studier.

Hva lærer du?

Etter fullført emnegruppe skal du:

  • ha grunnleggende kunnskap om kinesisk og østasiatisk kultur og samfunn
  • kunne bruke akademisk litteratur til å analysere kinesiske kulturuttrykk og samfunnsforhold
  • kunne gi skriftlig og muntlig fremstilling av argumenter, resonnementer og konklusjoner i tilknytning til kinesisk kultur og samfunn; samt gi og motta kritiske kommentarer
  • være i stand til å innhente og vurdere stoff om kinesisk kultur og samfunn fra bibliotek, databaser og andre kilder

De grunnleggende emnene KIN1503 – Hvordan Kina ble Kina - tre tusen års historie og KIN1500 – Kinas samfunn og politikk: introduksjon gir først og fremst kunnskap og forståelse. Blant annet gjennom semesteroppgaver gir emner på høyere nivå studenten anledning til å velge sine egne problemstillinger, undersøke disse på en selvstendig måte og presentere sine konklusjoner.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

10-20 sp velges fra følgende liste:

0-10 sp velges fra følgende liste:

Emner som tidligere har inngått i emnegruppen:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Asia- og Midtøsten-studier – studieretningen Kinesisk med Kina-studier (bachelor)

Annet

Overlappende emner

KIN1500 – Kinas samfunn og politikk: introduksjon overlapper 10 studiepoeng mot KIN1501 - Kinas samfunn og politikk (nedlagt) og 10 studiepoeng mot KIN2501 - Før Kina overtar verden – kontraster i en kommende supermakt.