POR2105 – Oversettelsesteori og praksis: portugisisk-norsk/norsk-portugisisk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er et fordypningsemne som gir en praktisk og teoretisk tilnærming til oversettelse fra norsk til portugisisk, og fra portugisisk til norsk. På den teoretiske siden gir emnet en innføring i oversettelsesteori. Rent praktisk får studentene både øvelse i å analysere tidligere oversettelser og å oversette forskjellige typer av tekster selv, deriblant økonomisk-administrative, juridiske og tekniske tekster fra norsk til portugisisk og fra portugisisk til norsk

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet, har du:

  • grunnleggende kunnskap om oversettelses teorier
  • kunnskap om de grunnleggende grammatiske og tekstuelle forskjellene mellom portugisisk og norsk og om hva du kan gjøre med dem når du oversetter
  • erfaring med å oversette økonomiske-administrative, juridiske og tekniske tekster fra norsk til portugisisk og fra portugisisk til norsk
  • kjennskap til kulturelle faktorer som kan ha innvirkning på oversetterens valg
  • erfaring i å bruke elektroniske og trykte hjelpemidler til hjelp i oversettelsen

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever bestått eksamen i POR1101 - Portugisisk grammatikk med vekt på verbalsystemet og POR1102 - Portugisisk grammatikk med vekt på nominalsystemet, eller tilsvarende studier. Hvis du har tilsvarende studier fra andre institusjoner må du søke om å få det godkjent ved UiO, og/eller sende dokumentasjon til studiekonsulenten, i god tid før du kan melde deg til emnet.

Undervisning

Undervisningen består av 1 time forelesning og 2 timer gruppeundervisning i uken i 10 uker.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet: Undervisningen er obligatorisk, og forutsetter frammøte på minst 8 av 10 forelesninger og 8 av 10 gruppemøter. Innen gitt frister skal du levere to skriftlige oppgaver. Oppmøtet og oppgavene må godkjennes av faglærer før eksamen.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen på emnet er en 4-timers skriftlig eksamen.

Tidligere gitte eksamensoppgaver

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Alle hjelpemidler tillatt, inkludert full internettilgang.

Eksamensspråk

Portugisisk og norsk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2019

Eksamen

Høst 2019

Samme semester undervisningen gis

Undervisningsspråk

Portugisisk