Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

40-gruppe – Sentraleuropeisk og balkansk områdekunnskap (40SEUBAL)

Om emnegruppen

Denne 40-gruppen egner seg som støttegruppe på en rekke bachelorprogram innen kultur- og samfunnsfag.

Utviklingen i Sentral-Europa og Balkan har vært av avgjørende betydning i den aller nyeste europeiske historien, og har blant annet ført til at store grupper fra området har bosatt seg i Norge. På grunn av den økte samhandlingen mellom Norge og Sentral-Europa og Balkan, er det betydelig behov for kunnskap om regionene innenfor flere sektorer i samfunnslivet (undervisning, innvandring, utenrikspolitikk, kulturarbeid). De landene som omfattes er Estland, Latvia, Litauen, Polen, Tsjekkia, Slovakia og Ungarn, samt Romania, Bulgaria, Slovenia, Kroatia, Serbia, Bosnia-Hercegovina, Montenegro, Makedonia, Kosovo, Albania og Hellas. Noen land vektlegges mer enn andre.

Læringsutbytte
Når du har fullført emnegruppen kan du forstå og forklare hovedtrekkene ved Sentral-Europa og Balkans historie, og viktige sider ved samfunnsforholdene, som nasjonale forhold og landenes tilnærmingsprosess til Europa. Studiet bidrar dermed til økt forståelse av utfordringene og konfliktene i området.

Oppbygging og gjennomføring
Emnegruppa skal ha følgende sammensetning (endret f.o.m. våren 2013):

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

20 studiepoeng velges blant følgende emner:

Annet