80-gruppe – Arkeologi (80ARK)

Om emnegruppen

Arkeologifagets primære kildemateriale - menneskets materielle kultur - studeres i et tverrvitenskapelig perspektiv, der metode og teori hentes fra så vel naturvitenskapelige og sosialvitenskapelige fag som historiske disipliner.
Emnegruppen oppfyller kravet til faglig fordypning som forutsettes for opptak til masterprogrammet i arkeologi etter endt bachelorgrad.

Hva lærer du?
Etter gjennomført studium skal du kunne videreformidle arkeologisk basiskunnskap, og problematisere arkeologiens fortolkningsgrunnlag og arkeologiens rolle i samfunnet. Du skal kunne gjøre rede for og diskutere sentrale problemstillinger innenfor utvalgte arkeologiske perioder på en selvstendig måte.

Du skal ha lært å:
• plassere et arkeologisk materiale innenfor en kulturhistorisk periode og gjøre rede for dateringsgrunnlaget
• kritisk vurdere arkeologiske fortolkninger på metodisk og teoretisk grunnlag
• diskutere et arkeologisk tema muntlig og skriftlig ved hjelp av fagspesifikk terminologi
• formulere arkeologiske problemstillinger og planlegge et vitenskapelig arbeid
• bruke og vurdere resultater fra hjelpevitenskapene på en kritisk måte
• inkorporere teori i en arkeologisk diskusjon
• fortolke arkeologisk materiale og arkeologiske tekster på en selvstendig måte


Denne emnegruppen gjelder for studenter tatt opp høsten 2012 eller senere. For studenter tatt opp på et tidligere tidspunkt gjelder følgende emnegruppe

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner (60 studiepoeng):

Fordypningsemner (10 studiepoeng):

Du må velge ett av følgende emner:

Teknologiemner/praktiske emner (10 studiepoeng):

Du må velge ett av følgende emner:

Dersom du ønsker å ta flere fordypningsemner eller teknologiemner/praktiske emner, kan du ta disse som frie emner.

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet