Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

80-gruppe – Historie (80HISTORIE)

Om emnegruppen

Denne emnegruppen erstattes med 80HISTORIE1.

Denne 80-gruppen gjelder for studenter som begynte på bachelorprogrammet høsten 2018 eller tidligere. 

80-gruppen i historie består av:

• 50 studiepoeng på 1000-nivå.
• 20 studiepoeng på 2000-nivå.
• 10 studiepoeng på 3000-nivå.

Fordypningsgruppen består av fire obligatoriske innføringsemner på i alt 50 studiepoeng i nyere og eldre historie, samt en metodedel knyttet til emnet i nyere verdenshistorie.

20 studiepoeng skal velges på 2000-nivå. Dette er fordypningsemner i historie, og 20 av disse kan velges fritt blant alle HIS2xxx det undervises i. Vi anbefaler at studentene har avlagt minst 30 studiepoeng på 1000-nivå (ikke nødvendigvis i historie) før de starter med emner på 2000-nivå. Historieemner på 2000-nivå er fordypningsemner som krever innarbeidete studievaner og grunnleggende kunnskaper i historie.

Fordypningsgruppen avsluttes med HIS3090 – Fordypningsoppgave på 10 studiepoeng. Dette er en avsluttende bacheloroppgave som det anbefales å ta mot slutten av bachelorgraden.

En fullført bachelorgrad med en 80-gruppe i historie kan kvalifisere til å søke masterprogrammet i historie. En mastergrad i historie vil gi videre spesialisering og faglig kompetanse. Emnegruppen gir også et godt utgangspunkt for å undervise i skolen, dersom man kombinerer denne med en praktisk-pedagogisk utdanning.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner (60 sp):

20 studiepoeng velges på 2000-nivå:

Oversikt over historiemner (HIS) på 2000-nivå

10 studiepoeng, fortrinnsvis på 2000-nivå, kan være fra andre fag enn historie. Disse må du kontakte programkonsulenten for å få godkjent i graden. Følgende emner er forhåndsgodkjent til å kunne inngå som en del av fordypningen i historie:

For informasjon om tidligere studieløp se 80HIS1. Dette gjelder historiestudenter som begynte på bachelorprogrammet før høsten 2010.

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet