80-gruppe – Kriminologi (80KRIM-003)

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

Valgfrie emner som tilbys ved IKRS - Studenter på tverrfaglige kjønnsstudier kan velge KRIM2917 – Kjønn, kriminalitet og kontroll (nedlagt) eller KRIM2953 – Criminological Perspectives on Gender, Sexuality and Violence som valgfritt emne m/kjønnsperspektiv.

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger