80-gruppe – Astronomi (AST80)

Om emnegruppen

Denne emnegruppen gir en generell innføring i astronomi. Emnegruppen kan inngå som 80-gruppe i en fritt sammensatt bachelorgrad ved MN-fakultetet.

Emner i emnegruppen

Emnegruppens sammensetning:

I tillegg kan du velge ett emne i fysikk, informatikk, matematikk, mekanikk eller statistikk (unntatt følgende emner: MAT1100 – Kalkulus, MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra, MAT1120 – Lineær algebra, MEK1100 – Feltteori og vektoranalyse, INF1000 – Grunnkurs i objektorientert programmering (videreført) eller MAT-INF1100 – Modellering og beregninger ).

Følgende nedlagte emner kan inngå i 80-gruppen:

Vær oppmerksom på at enkelte emner kan ha bestemte forkunnskapskrav, se presentasjonen av det enkelte emnet.

Annet

MN-fakultetets bachelorprogrammer har ikke krav til 40- eller 80-grupper og disse vil derfor heller ikke fremgå av vitnemålet for bachelorprogrammene.