AST3310 – Astrofysiske plasma og stjernenes indre

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Emnet gir innføring i grunnleggende fysikk som er nødvendig for å bygge en modell av en stjerne. Emnet inkludere også bygging av en numerisk modell, som krever kompetanse om gassdynamikk og termodynamikk innenfor astrofysikk.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • kjenner du til de grunnleggene termiske prosessene i plasma
 • kan du forklare de forskjellige typer av energitransport i en stjerne og deres effekter
 • kjenner du til stabilitetskriteriet for konveksjon
 • kan du bygge en numerisk modell av en stjerne
 • kan du koble forskjellige fysiske disipliner for å lage en realistisk modell av en stjernes indre

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Fem semestre med studier på bachelorprogrammet i Fysikk og astronomi, eller tilsvarende kunnskaper.

Undervisning

Undervisningen strekker seg over ett semester. Det er 6 timer undervisning per uke, der denne undervisningen vil variere mellom å være forelesninger/regneøvelser, seminarer og workshops.

Eksamen

Endelig karakter settes etter en helhetsvurdering av 3 oppgaver i form hjemmeeksamener der de to første teller 25%, 25% og den tredje teller 50% i karaktervurderingen. 

Hjelpemidler til eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. nov. 2022 19:10:11

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)