Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i moderne observasjonsmetoder brukt i astronomien. Bakke- og rombaserte teleskop og detektorer, avbildningsteknikker og billedbehandling, samt spektroskopi blir introdusert. Emnet inneholder praktiske øvelser.

Hva lærer du?

Fullføring av emnet gir kompetanse i det følgende:

 • innsikt i hvordan astronomiske observasjoner blir utført og hvilke feilkilder som oppstår ved de forskjellige teknikkene
 • praktisk forståelse av målingers begrensninger og grunnlag for å kunne utføre observasjonsbaserte masteroppgaver innen astronomi
 • oversikt over teleskop benyttet i den synlige delen av spekteret og andre elektromagnetiske bånd
 • forståelse av teknikker benyttet innen spektroskopi, interferometri, fotometri og polarimetri

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Anbefalte forkunnskaper

4 semesters studier innenfor Fysikk, astronomi og meteorologi (bachelor) (videreført) programmet, studieretning for astronomi. Dessuten bør FYS2160 – Termodynamikk og statistisk fysikk studeres parallelt.

Undervisning

3 timer forelesninger og 2 timer seminarer per uke, samt praktiske øvelser.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Ta kontakt med emneansvarlig eller studieadministrasjonen før forelesningen starter dersom du ikke kan møte til første forelesning.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Avsluttende 4 timers skriftlig eksamen teller ca. 70% av sluttkarakteren. En underveisvurdering (skole- eller hjemmeeksamen) teller ca. 30% av sluttkarakteren. Endelig karakter fastsettes etter en helhetsvurdering av de to deleksamenene. Bokstavkarakterer (A-F). Obligatoriske øvelser må være godkjent for å kunne avlegge avsluttende eksamen.

Hjelpemidler

Alle ikke-kommuniserende kalkulator

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil skriftlige eksamensoppgaver gis kun på engelsk.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Emnet undervises på norsk og engelsk.