Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

40-gruppe – Biologi (BIO40)

Om emnegruppen

Denne emnegruppen er for deg som ikke har en 80-gruppe i biologi, men som ønsker en generell innføring i utvalgte deler av biologien. Emnegruppen kan inngå som 40-gruppe i en fritt sammensatt bachelorgrad ved MN-fakultetet dersom 80-gruppen er fra et annet realfag. Ønsker du å bruke 40-gruppen i en bachelorgrad ved andre fakulteter, må du ta kontakt med aktuelt fakultet/bachelorprogram for nærmere informasjon.

Denne emnegruppen vil erstattes av ny 40-gruppe i biovitenskap fra 2018.

Emner i emnegruppen

Emnegruppens sammensetning

Obligatoriske emner:

Emnegruppe for studenter som ikke tar hele BIO1200:

Obligatoriske emner:

Velg ett av disse emnene:

Sammensetning emnegruppe oppnådd før våren 2006:

Obligatoriske emner:

Velg ett av disse emnene:

Vær oppmerksom på at enkelte emner kan ha bestemte forkunnskapskrav, se presentasjonen av det enkelte emnet.

Annet

MN-fakultetets bachelorprogrammer har ikke krav til 40- eller 80-grupper og disse vil derfor heller ikke fremgå av vitnemålet for bachelorprogrammene.