Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I dette emnet lærer du om juridiske virkemidler som er relevant for å forstå og utøve styringen av helsetjenestene. Innenfor emnet vil du gis en innføring i relevante helserettslige områder og problemstillinger. Du vil lære om rettsregler knyttet til sykdom og helse, herunder også den rettslige reguleringen av helsevesenets organisasjon, arbeidsmåte, ledelse og styring. 

Hva lærer du?

Ved fullført emne skal studenten kunne:

Kunnskap

  • Gjøre rede for rettslige rammer for helsevesenets organisasjon, arbeidsmåte, ledelse og styring. 
  • Gjøre rede for regelverk om folks rett til helsehjelp, pasienters rett til informasjon og selvbestemmelse, krav til yrkesutøvere og virksomheten.


Ferdigheter

  •  Anvende sentrale rettsregler på praktiske tilfeller i helsesektoren.
  • Diskutere muligheter og begrensninger for styring og ledelse som eksisterer innenfor helsetjenestenes juridiske rammer.


Generell kompetanse

  • Reflektere over helsejussens betydning innenfor helsevesenet.
  • Reflektere over de de viktigste prinsippene i juridisk metode.
     

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer. Emnet er ikke åpnet for enkeltemnestudenter.

Undervisning

Innenfor dette emnet benyttes forelesninger og seminarer. Ikke obligatorisk.

Eksamen

Individuell hjemmeeksamen.

Sensur

Universitetsstyret har vedtatt at det skal innføres sensorveiledninger på alle eksamener. Fakultetene skal beskrive sensuropplegget sitt slik at dette framstår klart og transparent for studentene og sikrer samsvar mellom læringsutbytte, oppgaver og karakteren som gis. Det er utarbeidet en samleside med informasjon om eksamen og sensur ved fakultetet som skal ivareta dette.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk