90-gruppe – Helseledelse og helseøkonomi (MFB-HELSEL-OBL-2015)

Om emnegruppen

Denne emnegruppen utgjør fordypningen i Error: java.lang.NullPointerException

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner (90 studiepoeng)

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Error: java.lang.NullPointerException

Annet

Videre studier

Bachelorgrader med fordypning i helseledelse og helseøkonomi kvalifiserer deg til å søke om opptak til mastergradene Error: java.lang.NullPointerException og Error: java.lang.NullPointerException, samt en rekke tverrfaglige masterprogrammer ved Universitetet i Oslo.