90-gruppe – Helseledelse og helseøkonomi (MFB-HELSEL-OBL-2015)

Om emnegruppen

Denne emnegruppen utgjør fordypningen i Helseledelse og helseøkonomi (bachelor)

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner (90 studiepoeng)

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Helseledelse og helseøkonomi (bachelor)

Annet

Videre studier

Bachelorgrader med fordypning i helseledelse og helseøkonomi kvalifiserer deg til å søke om opptak til mastergradene Health Economics, Policy and Management (master's two years) og European Master in Health Economics and Management (master's two years), samt en rekke tverrfaglige masterprogrammer ved Universitetet i Oslo.