120-gruppe – Psykologi (120-PSY)

Om emnegruppen

Denne emnegruppen utgjør fordypningen i bachelorprogrammet i psykologi for kull til og med høsten 2017.

Se tidligere 80-gruppe her

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner i psykologi (80 studiepoeng)

Studieløp (40 studiepoeng)

I tillegg til de obligatoriske emnene skal du velge et studieløp. Hvert studieløp består av to emner à 10 studiepoeng, samt ett bacheloremne â 20 studiepoeng.

Sosial- og helsepsykologi

  • 80 stp obligatoriske emner innen psykologi

Utviklingspsykologi

  • 80 stp obligatoriske emner innen psykologi

Kognitiv psykologi

  • 80 stp obligatoriske emner innen psykologi

Arbeids- og organisasjonspsykologi

  • 80 stp obligatoriske emner innen psykologi

Kultur- og samfunnspsykologi

  • 80 stp obligatoriske emner innen psykologi

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet

Videre studier

En bachelorgrad med fordypning i psykologi kvalifiserer deg til å søke om opptak til master i psykologi, samt en rekke tverrfaglige masterprogrammer ved UiO. Se programsidene til bachelorprogrammet i psykologi for mer informasjon om kvalifisering til masterprogram.

Fritt sammensatt bachelorgrad

Dersom du ønsker å oppnå en fritt sammensatt grad med fordypning i psykologi, må du oppfylle krav om oppbygning til denne emnegruppen som skissert over. Merk at enkelte emner i emnegruppen kan være adgangsbegrenset slik at det kun er studenter med plass på bestemte studieprogram som har tilgang til emnet. Dette finner du informasjon om under «Opptak og adgangsregulering» på hver enkelt emneside.