130-gruppe – Psykologi (130-PSY)

Om emnegruppen

 

Denne emnegruppen utgjør fordypningen i bachelorprogrammet i psykologi fra og med høsten 2018.

Se tidligere 80-gruppe her

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner i psykologi (130 studiepoeng)

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet

Videre studier

En bachelorgrad med fordypning i psykologi kvalifiserer deg til å søke om opptak til master i psykologi, samt en rekke tverrfaglige masterprogrammer ved UiO. Se programsidene til bachelorprogrammet i psykologi for mer informasjon om kvalifisering til masterprogram.

Fritt sammensatt bachelorgrad

Dersom du ønsker å oppnå en fritt sammensatt grad med fordypning i psykologi, må du oppfylle krav om oppbygning til denne emnegruppen som skissert over. Merk at enkelte emner i emnegruppen kan være adgangsbegrenset slik at det kun er studenter med plass på bestemte studieprogram som har tilgang til emnet. Dette finner du informasjon om under «Opptak og adgangsregulering» på hver enkelt emneside.