90-gruppe – Samfunnsgeografi (90-SGO)

Om emnegruppen

Denne emnegruppen utgjør fordypningen i bachelorprogrammet i samfunnsgeografi. Emnegruppen består av fire obligatoriske emner (40 studiepoeng), fire valgfrie temaemner (40 studiepoeng) og ett valgfritt teoriemne (10 studiepoeng).

Tidligere 80-gruppe i samfunnsgeografi

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner (40 studiepoeng)

Du skal velge fire av følgende temaemner i samfunnsgeografi (40 studiepoeng)

I tillegg skal du velge ett av følgende teoriemner (10 studiepoeng)

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet

Videre studier

En bachelorgrad med fordypning i samfunnsgeografi kvalifiserer deg til å søke om opptak til master i Human geography, samt en rekke tverrfaglige masterprogrammer ved UiO. Se programsidene til bachelorprogrammet i samfunnsgeografi for mer informasjon om kvalifisering til masterstudier.

Fritt sammensatt bachelorgrad

Dersom du ønsker å oppnå en fritt sammensatt grad med fordypning i samfunnsgeografi, må du oppfylle krav om oppbygning til denne emnegruppen som skissert over. Merk at enkelte emner i emnegruppen kan være adgangsbegrenset slik at det kun er studenter med plass på bestemte studieprogram som har tilgang til emnet. Dette finner du informasjon om under «Opptak og adgangsregulering» på hver enkelt emneside.