90-gruppe – Samfunnsgeografi (90-SGO)

Om emnegruppen

Fordypningsdelen innenfor bachelorprogrammet i samfunnsgeografi, som tilsammen er på 90 studiepoeng (90-gruppen), består av følgende deler: En generell innføring i faget på 10 studiepoeng, innføring i akademisk skriving på 10 studiepoeng, metode på 10 studiepoeng, bacheloroppgave på 10 studiepoeng, valgfrie temaemner på 40 studiepoeng og fordypning på 10 studiepoeng.

Tidligere 80-gruppe i samfunnsgeografi

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner (40 studiepoeng)

Du skal velge fire av følgende temaemner i samfunnsgeografi (40 studiepoeng)

I tillegg skal du velge ett av følgende fordypningsemner (10 studiepoeng)

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet

Videre studier

En bachelorgrad med fordypning i samfunnsgeografi kvalifiserer deg til å søke om opptak til master i samfunnsgeografi, samt en rekke tverrfaglige masterprogrammer ved UiO. Se programsidene til bachelorprogrammet i samfunnsgeografi for mer informasjon om kvalifisering til masterstudier.

Fritt sammensatt bachelorgrad

Dersom du ønsker å oppnå en fritt sammensatt grad med fordypning i samfunnsgeografi, må du oppfylle krav om oppbygning til denne emnegruppen som skissert over. Merk at enkelte emner i emnegruppen kan være adgangsbegrenset slik at det kun er studenter med plass på bestemte studieprogram som har tilgang til emnet. Dette finner du informasjon om under «Opptak og adgangsregulering» på hver enkelt emneside.