60-gruppe – Lektorprogrammet Naturfag (UVM5-LEKT60-NAT)

Om emnegruppen

Denne emnegruppen gjelder for Lektorprogramstudenter. Emnegruppen er satt sammen spesielt for Lektorprogrammet med henblikk på å gi relevant undervisningskompetanse i naturfag i den videregående skolen. Den gir også en god bakgrunn for å undervise i matematikk på grunnskolen.

Emnegruppen inneholder emner innen biologi, kjemi, fysikk og astrofysikk.

Emner i emnegruppen

Emnegruppen består av følgende obligatoriske emner:

I tillegg velger du ett av følgende emner:

  • Error: java.lang.NullPointerException
  • Error: java.lang.NullPointerException

samt ett av følgende emner:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

  • UVM5-LEKT-09
  • LEKT-09-RF