Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

KJM1001 er et tilbud for studenter uten kjemi 2 fra videregående skole som planlegger å ta studieprogrammer som Biologi, Geofag, Molekylærbiologi og biologisk kjemi eller årsenheten Realfag. Studenter som har kjemi 2 bør vurdere å ta KJM1100 Generell kjemi


Emnet gir en introduksjon i sentrale temaer i kjemifaget og inkluderer en tilstrekkelig innføring i organisk kjemi for videre studier i KJM1110 - Organisk kjemi

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du ha følgende kompetanse:

 • Ha kjennskap til atomenes elektronkonfigurasjon (orbitaler) som grunnlag for oppbygging av periodesystemet og hvordan man fra dette kan avlede ulike atomære egenskaper, som evnen til å danne ioner/salter og/eller molekyler der oktettregelen er oppfylt.
 • Tegne strukturmodeller for enkle molekyler og sammen med elektronegativitetsverdier forutsi tredimensjonal geometri, dipolmoment, samt intramolekylære og intermolekylære krefter.
 • For organiske molekyler kjenne til oppbygning, nomenklatur og isomerityper, inndeling i ulike stoffklasser basert på funksjonelle grupper med sine typiske reaksjoner, samt kunne vurdere løselighet i vann og koke- eller smeltepunkt.
 • Ha oversikt over de viktigste teknikkene for kvalitativ og kvantitativ kjemisk analyse og angi hvilken metode som er best egnet for en gitt problemstilling.
 • Kjenne hovedtypene av biologiske makromolekyler, inkludert deres oppbygning, struktur og funksjon.
 • Forstå betydningen av begreper som bindingsenergi, entalpi og entropi og hvordan de påvirker hvorvidt en kjemisk reaksjon forløper spontant eller ikke samt angi faktorer som påvirker reaksjonshastighet (kinetikk).
 • Bruke støkiometri og likevektsbetraktninger til å forklare hvordan et kjemisk system vil reagere under ytre påvirkninger og spesielt kjenne til ulike syre-base likevekter og bruke disse til å beregne pH i vannløsninger.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Anbefalte forkunnskaper

Undervisningen bygger på Kjemi 1 fra videregående skole, studieretning for allmenne fag. Det er mulig å ta emnet uten Kjemi 1 bakgrunn, men dette vil kreve en ekstra arbeidsinnsats. Studenter med bakgrunn fra Kjemi 2 anbefales å ta emnet KJM1100 – Generell kjemi (videreført).

Overlappende emner

Emnet overlapper 10 studiepoeng mot KJ100, 10 studiepoeng mot KJ050, 10 studiepoeng mot KJM1000 – Innføring i kjemi (nedlagt) og 5 studiepoeng mot KJM1100 – Generell kjemi (videreført)

Undervisning

Studiet er nettstøttet og omfatter 30 timer forelesninger, 45 timer gruppeundervisning og 6 timer regneøvelser.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til Kjemisk institutts ekspedisjonskontor, tlf. 22 85 54 46 eller ekspedisjonen@kjemi.uio.no, før forelesningen starter.

Eksamen

Skriftlig avsluttende digital eksamen teller 80 % og en obligatorisk midttermineksamen teller 20 % av endelig karakter. Ved dokumentert gyldig fravær ved midttermineksamen vil avsluttende eksamen telle 100 %. Det vil i tillegg være to frivillige oppgaveinnleveringer i løpet av semesteret.

Hjelpemidler

Godkjent kalkulator

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Evalueringsrapport fra høsten 2012

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Hver høst

Undervises siste gang høsten 2016.

Eksamen
Hver høst

Eksamen tilbys i to år etter at undervisning er nedlagt. Kun avsluttende eksamen arrangeres og teller 100%.

Undervisningsspråk
Norsk