KFL2042 – Integreringsemne med feministisk vitenskapsteori

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet utgjøres av en semesteroppgave. Oppgaven skal integrere kjønnsperspektiv og fordypningsfaget pedagogikk.

Hva lærer du?

Studentene skal kunne bruke sin faglige kompetanse i fordypningsfaget pedagogikk kombinert med et kjønnsperspektiv til å skrive en selvstendig valgt semesteroppgave innen et tema som godkjennes av veileder.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet KFL2042 kan kun tas av studenter som er i sitt siste semester på programmet Tverrfaglige kjønnsstudier, med fagfordypning pedagogikk som starter høsten 2017. Emnet kan ikke tas som fritt emne, eller generelt av studenter utenfor TKS programmet. Emnet kan ikke tas av privatister.

Overlappende emner

Emnet overlapper 10 sp med KFL2041.

Undervisning

Undervisningen består i veiledning og fellessamlinger i forbindelse med semesteroppgaven. Studenter får veiledning enkeltvis og/eller i grupper ved STK. Studentene velger selv 800 sider pensumtekster i forbindelse med semesteroppgaven. Pensum skal ikke være brukt på tidligere emner, og skal være relevant i forbindelse med oppgaven i pedagogikk og kjønn. Pensum og problemstilling skal godkjennes av veileder innen en fastsatt frist. Emnet går over hele semesteret.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte

Eksamen

Studenten skal levere en semesteroppgave på ca 20 sidersider, ca 450 ord pr side, totalt ca. 9000 ord. Referanser og forside kommer i tillegg, linjeavstand 1.5, skriftpkt 12.) Semesteroppgaven vurderes etter en gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Hjemmeeksamen og levering i Inspera

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk