Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Det er usikkert når emnet vil bli undervist på nytt

Emnet skal gi en oversikt over hvordan arkeologisk forskning knytter seg til forståelse av kropp og kjønn innen humaniora og samfunnsfag generelt. Særlig tilstrebes en forståelse av forholdet mellom vitenskapens diskusjon av menneskekroppen og arkeologi som vitenskap, der de ulike teoretiske hovedretningene og deres forutsetninger blir satt i sammenheng med tolkninger og diskusjoner av arkeologisk materiale. På denne bakgrunn skal emnet gi en innføring i, og legge grunnlaget for videre diskusjon om, hvordan ulike aspekter ved kropp og kjønn som kategori kommer til anvendelse i sentrale debatter innen arkeologifaget.

Hva lærer du?

Emnet har som målsetning å arbeide fram og utstyre studenten med en grunnleggende forståelse av de viktigste teoretiske og metodiske verktøyene for tilnærming til kropp og kjønn i arkeologi. Emnet skal gi en god generell oversikt over sentrale arkeologiske diskusjoner, og samtidig gi mulighet for dybdeforståelse av disse. Dermed vil emnet gi en kvalitativ bakgrunn for å selvstendig å kunne håndtere problemstillinger som omhandler kropp og kjønn i forhold til arkeologisk kildemateriale.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot ARK2040 – Kjønn og arkeologi (nedlagt)

Undervisning

I alt 12 dobbelttimer fordelt på forelesninger, seminarer og veiledning

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Emnet karaktersettes på bakgrunn av en 3 dagers hjemmeeksamen på 8-10 sider. Besvarelsen kan leveres på både engelsk og norsk. Besvarelsen leveres i 2 papireksemplarer i eksepdisjonen. I tillegg leveres 1 eksemplar i Fronter i egen mappe. Alle besvarelsene skal ha en forside som opplyser om semester, emnekode og med kandidatnummer øverst til høyre. Ingen navn. Formatet skal være A4 uten noen form for omslag og festet i øverste venstre hjørne. Erklæring om fusk (1 eksemplar) legges ved papireksemplarene.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Det brukes en sensor, samt en bedømmersensor for et utvalg av besvarelser. En tilsynssensor som vurderer den helhetlige faglige kvaliteten på emnet, inkludert vurderingsordningene.

Fagspesifikke karakterbeskrivelser for arkeologi

Begrunnelse og klage

En student kan be om begrunnelse, og klage på karakterfastsettingen og/eller formelle feil ved eksamen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2009

Eksamen

Vår 2009

Undervisningsspråk

Norsk