Dette emnet er nedlagt

KONS3031 – Nedbrytning i arkeologisk funnmateriale

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Nedbrytning eller bevaring av gjenstandsmateriale avhenger av to faktorer: materialets egne egenskaper, og egenskaper i det omgivende miljø. Emnet konsentrerer seg om det sistnevnte, og gir en introduksjon til henholdsvis nedbrytende og bevarende faktorer og deres virkninger på arkeologisk materiale.

Stikkord for kursinnholdet er: Introduksjon til nedbrytningsfaktorer, biologisk aktivitet. Nedbrytende faktorer i arkeologisk funnmiljø: vann, oksygen, surt og basisk, redoks-prosesser, salter, temperatur, vektbelastning. Bevarende forhold i arkeologisk funnmiljø: fravær av vann, oksygen, bevegelse og fluktuasjoner. Nærvær av vann, salter og andre levninger. Pseudomorfisk erstatning. Hurtignedbrytning ved utgravning: endringer av vanninnhold, eksponering for oksygen, lys, biologisk aktivitet. Langtidsnedbrytning av utgravet materiale. In situ-bevaring og overdekking (reburial).
Våren 2008 er siste gang dette emnet går. Emnet vil bli erstattet av et nytt som inngår i den nye strukturen på konserveringslinjen.

Hva lærer du?

Emnet skal gi basiskunnskap om skade- og nedbrytningsprosesser i arkeologisk materiale i uutgravet tilstand, samt under og etter utgravning. Dette kreves for en mer omfattende forståelse av overlevelsesbetingelsene for arkeologisk funnmateriale, og for å kunne forklare hvorfor artefakter er blitt nedbrutt både før og etter utgravning.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

80-gruppe i arkeologi eller etnologi, og 40-gruppen i Bevaring og gjenstandskunnskap

Undervisning

Emnet går over ett semester og består av dobbeltforelesninger eller seminarer.

Eksamen

Vurderes ved en 4 timers skriftlig eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Fagspesifikke karakterbeskrivelser for konservering

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Annet

Maksimum 5 studenter, som tas opp for å fortsette på mastergradsstudiet i gjenstandskonserrvering, samt studenter fra arkeologi eller etnologi på bachelor- eller masternivå, inntil 35 studenter totalt.

Emnet er obligatorisk innenfor 40-gruppen Konservering grunnkurs.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2008

Eksamen

Samme semester som det gis undervisning i emnet

Undervisningsspråk

Norsk og engelsk