Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet har samme undervisning og pensum som KONS3060 – Gjenstandsteknologi

Emnet gir en introduksjon i materialer og fremstillings- og analysemetoder av kulturhistoriske gjenstander (artefakter) fra fortiden. Kurset vil omfatte et bredt spekter av de mest kjente materialgrupper som har vært i bruk gjennom historien som:

 • keramikk
 • glass
 • glasurer og emalje
 • stein
 • metaller inkludert kobber og legeringer
 • jern og stål
 • tre
 • animalske produkter
 • bein
 • horn
 • lær og skinn

Kurset gir en innføring i vanlige fremstillings- og produksjonsprosesser for disse materialene, inkludert sekundær bearbeidelse.

Hva lærer du?

Etter gjennomføring av emnet er det forventet at studentene skal være i stand til å:

 • Forstå egenskapene til ulike materialer brukt i forhistorisk tid
 • Beskrive ulike produksjonsteknikker for ulike gjenstander
 • Kjenne til produksjonsteknikker og deres begrensninger
 • Beskrive den historiske utviklingen av disse produksjonsteknikkene
 • Beskrive de grunnleggende kjemiske prosessene i fremstilling av gjenstander der hvor det passer
 • Foreslå ut fra visuelle undersøkelser hvordan ulike gjenstander ble produsert og fra hvilket materiale
 • Formidle kunnskap om gjenstandsteknologi i akademisk skriftlig form

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet kan maksimalt ta opp 40 studenter fordelt på konservering bachelor og arkeologi bachelor og master

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak på masterprogram, og faglig fordypning på bachelornivå innen arkeologi eller etnologi (80-gruppe eller tilsvarende).

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen skjer i form av seminarer og forelesninger, sammen med studentene som tar emnet KONS3060 – Gjenstandsteknologi

Emnet går over ett semester og undervises i form av forelesninger og demonstrasjoner/ekskursjoner som viser produksjonsmetoder og teknikker, totalt ca. 12 dobbelttimer.

For å kunne gå opp til eksamen i emnet, må du ha gjennomført en kvalifiseringsoppgave som består av en 2 (to) timers skriftlig prøveeksamen om stoffet som er gjennomgått i første del av undervisningen.

Eksamen

Emnet blir vurdert med en 4 timers skriftlig eksamen.

Kvalifiseringsoppgaven må være godkjent før eksamen.

Hjelpemidler

Ordbøker er tillatt (som f.eks. engelsk-norsk, norsk-engelsk, engelsk-engelsk osv)

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Emnet tilbys ikke. Det er usikkert når/om emnet vil tilbys igjen.

Undervisningsspråk

Norsk og engelsk