Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en introduksjon i materialer og fremstillings- og analysemetoder av kulturhistoriske gjenstander (artefakter) fra fortiden. Kurset vil omfatte et bredt spekter av de mest kjente materialgrupper som har vært i bruk gjennom historien som keramikk, glass, glasurer og emalje, stein, metaller inkludert kobber og legeringer, jern og stål, tre, animalske produkter, bein, horn, lær og skinn. 

Kurset gir en innføring i vanlige fremstillings- og produksjonsprosesser for disse materialene, inkludert sekundær bearbeidelse.

Hva lærer du?

Etter gjennomføring av emnet er det forventet at studentene skal være i stand til å:

  • Forstå egenskapene til ulike materialer brukt i forhistorisk tid.
  • Beskrive ulike produksjonsteknikker for ulike gjenstander.
  • Kjenne til produksjonsteknikker og deres begrensninger.
  • Beskrive den historiske utviklingen av disse produksjonsteknikkene.
  • Beskrive de grunnleggende kjemiske prosessene i fremstilling av gjenstander der hvor det passer.
  • Foreslå ut fra visuelle undersøkelser hvordan ulike gjenstander ble produsert og fra hvilket materiale.
  • Formidle kunnskap om gjenstandsteknologi i akademisk skriftlig form.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet er ikke åpent for enkeltemnestudenter.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Arkeologistudenter må ha avlagt eksamen i arkeologiemner på 1000-nivå (gjerne også emner på 2000-nivå). Konserveringsstudenter bør ha tatt KONS1000 – Introduction to conservation and collection care

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot KONS3030 – Gjenstandsteknologi (nedlagt)

Undervisning

Emnet går over ett semester og undervises i form av forelesninger og demonstrasjoner/ekskursjoner som viser produksjonsmetoder og teknikker, totalt ca. 12 dobbelttimer.

For å kunne gå opp til eksamen i emnet, må du ha gjennomført en kvalifiseringsoppgave som består av en 2 (to) timers skriftlig prøveeksamen om stoffet som er gjennomgått i første del av undervisningen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

4 timers skriftlig eksamen.

Kvalifiseringsoppgaven må være godkjent før eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Sensorveiledning høsten 2019

Hjelpemidler

Ordbøker er tillatt (som f.eks. engelsk-norsk, norsk-engelsk, engelsk-engelsk osv)

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Fagspesifikke karakterbeskrivelser for konservering (BA-MA).

Sensuren kunngjøres den datoen som ligger under eksamen på semestersiden. Karakterene vil etter denne datoen være tilgjengelig på Studentweb.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Annenhver høst fra 2003

Eksamen

Annenhver høst fra 2003

Det kan søkes om å ta eksamen på nytt påfølgende semester dersom det er behov for det.

Undervisningsspråk

Norsk og engelsk