KONS4061 – Bevaringsforhold for arkeologisk funnmateriale under ulike jordbunnsforhold

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Nedbrytning eller bevaring av gjenstandsmateriale avhenger av to faktorer: materialets egne egenskaper, og egenskaper i det omgivende miljø. Emnet konsentrerer seg om det sistnevnte, og gir en introduksjon til henholdsvis nedbrytende og bevarende faktorer og deres virkninger på arkeologisk materiale.

Stikkord for kursinnholdet er:

  • Introduksjon til nedbrytningsfaktorer
  • Biologisk aktivitet
  • Nedbrytende faktorer i arkeologisk funnmiljø: Vann, oksygen, surt og basisk, redoks-prosesser, salter, temperatur, vektbelastning.
  • Bevarende forhold i arkeologisk funnmiljø: Fravær av vann, oksygen, bevegelse og fluktuasjoner. Nærvær av vann, salter, osv.
  • Pseudomorfisk erstatning
  • Hurtignedbrytning ved utgravning: Endringer av vanninnhold, eksponering for oksygen, lys, biologisk aktivitet.
  • Langtidsnedbrytning av utgravet materiale
  • In situ-bevaring og overdekking (reburial)

For detaljert timeplan, se timeplan for KONS3061 – Bevaringsforhold for arkeologisk funnmateriale under ulike jordbunnsforhold

Hva lærer du?

Emnet skal gi basiskunnskap om skade- og nedbrytningsprosesser i arkeologisk materiale som ennå ikke er gravd ut, og i materiale under og etter utgraving.

Dette kreves for en mer omfattende forståelse av overlevelsesbetingelsene for arkeologisk funnmateriale, og for å kunne forklare hvorfor artefakter er blitt nedbrutt både før og etter utgraving.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Arkeologistudenter må ha avlagt eksamen i arkeologiemner på 1000-nivå (gjerne også emner på 2000-nivå). Konserveringsstudenter skal ha tatt KONS3060 – Gjenstandsteknologi

Undervisning

Se timeplan for KONS3061 – Bevaringsforhold for arkeologisk funnmateriale under ulike jordbunnsforhold

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

En semesteroppgave.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ordbøker er tillatt (som f.eks. norsk-engelsk, engelsk-norsk, engelsk-engelsk osv)

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisningsspråk

Norsk