ANT2221 – Athen i klassisk tid - påbygning

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet utgår dessverre våren 2022.

 

Emnet tar sikte på å gi en innføring og til dels fordypning i de fysiske rammene for samfunnslivet i Athen i klassisk tid (ca. 500-300 fvt). Det omfatter kunnskap om Athens og Attikas topografi, klima, monumenter og andre materielle funn som belyser samfunnsutviklingen og livet i Athen i det 5. og 4. århundre fvt.

Hva lærer du?

Etter at du har fullført dette emnet, har du:

  • arkeologisk kunnskap om Athen i klassisk tid
  • kunnskap om monumenter og materielle kilder fra områder i og rundt Athen

Opptak og adgangsregulering

Emnet bygger på ANT2222– Athen i klassisk tid og eksamen gis kun til studenter som har opptak til ANT2222. ANT2222 har opptak gjennom Søknadsweb med søknadsfrist 1. november. Les mer om forkunnskapskrav, søknadsprosedyre og frister på emnesiden til ANT2222.

Studenter som har fulgt undervisning i ANT2222 og avlagt gyldig eksamen året i forveien, kan søke studiekonsulenten om å få avlegge eksamen i ANT2221.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet ANT2221 bygger på ANT2222 – Athen i klassisk tid, og må tas sammen med dette.

Undervisning

Undervisningen er sammenfallende med ANT2222 – Athen i klassisk tid

Eksamen

Hjemmeeksamen på 4-5 sider à 2300 tegn (eksl. litteraturliste).

Du leverer eksamensbesvarelsen i Inspera. Du plikter å gjøre deg kjent med innlogging og innleveringsmåte i forkant av innleveringsfristen. Du må bruke UiO-brukernavn og passord for å få levert.

Tidligere eksamensoppgaver

Sensorveiledning

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet utgår våren 2022.

Undervisningsspråk

Norsk