Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet utgår dessverre våren 2022.

 

Emnet gir innblikk i de politiske og intellektuelle rammene for det antikke greske samfunnet, nærmere bestemt Athen i klassisk tid (ca. 500-300 fvt). Emnets innhold bringer sammen forskjellige fagfelt innen antikkforskning, som antikkens litteraturvitenskap, politisk historie, religionshistorie og arkeologi. Vi ser på politisk, religiøs og sosial organisering ved blant annet å lese og diskutere sentrale dramatiske, filosofiske, historiografiske og retoriske verk som ble skrevet i Athen i klassisk tid. Gjennom ekskursjoner tar noe av undervisningen utgangspunkt i fysiske rammer og forutsetninger (hovedsak topografi, klima og monumenter) for det antikke samfunnet slik det utviklet seg i Athen i det 5. og 4. årh. fvt.

For å gjennomføre emnet, må du være med på alle ekskursjoner og all monumentbasert undervisning. Du må regne med lange dager til fots, til tider i ulendt terreng. Du må derfor ha god utholdenhet og generelt god helsetilstand for å delta på emnet, og du kan ikke påregne tilrettelegging eller god fremkommelighet på de stedene som besøkes.

Hva lærer du?

Et hovedmål er at studentene skal kunne sette sitt fordypningsområde innen bachelorgraden inn i en kulturell og historisk ramme.

Etter å ha fullført dette emnet, har du:

 • grunnleggende forståelse for det antikke samfunns sosiale og politiske forutsetninger og mekanismer.
 • kunnskap om de historiske, litterære, filosofiske og urbanistiske aspekter ved den klassiske kulturen i Athen.
 • kunnskap om fremskritt som oppnås i den klassiske perioden innen vitenskapelig tenkemåte og samfunnstenkning.
 • kjennskap til tverrfaglige antikkvitenskapelige problemstillinger.
 • erfaring med håndtering av forskjellige kategorier antikkvitenskapelige kilder (litterære tekster, innskrifter, monumenter og andre artefakter).
 • lært å analysere sammenhenger mellom monumenter og andre artefakter, historiske begivenheter og intellektuell produksjon.

Opptak og adgangsregulering

Du søker om opptak til dette emnet via Søknadsweb i perioden 1. oktober - 1. november.

I forbindelse med søknaden i søknadsweb må du laste opp:

 • karakterutskrift fra hjemuniversitet
 • eventuell dokumentasjon på studier inneværende semester som er relevant for opptaket, f.eks hvilket studieprogram du er tatt opp på eller hvilke emner du er eksamensmeldt i.

Du trenger ikke laste opp dokumentasjon på studiepoeng avlagt ved UiO.

Du kan bli bedt om å dokumentere generell studiekompetanse (GSK) dersom dette ikke er registrert. Mer informasjon om krav til GSK ved UiO.

For å kunne få opptak, må du levere fullstendig søknad. I tillegg må du være kvalifisert. Se obligatoriske forkunnskapskrav lenger ned på siden.

Svar på søknaden får du 20. november i Søknadsweb og på e-post.

Rangering av søkere

Dersom vi får flere søkere enn vi har plasser til, blir søkerne rangert hovedsaklig etter studierett. Les om vår rangering og prioritering av søkere.

Dersom du får tilbud om plass på emnet, må du gjøre følgende:

Behov for eller lyst til å ta påbygningsemne på 5 studiepoeng?

Med opptak til ANT2222 får du anledning til å bli registrert til eksamen i ANT2221 – Athen i klassisk tid - påbygning.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

 • minimum 10 studiepoeng antikkrelaterte emner
 • minimum 60 studiepoeng avlagt senest semesteret før utreisesemester

Undervisning

Emnet utgår dessverre våren 2022.

 

Undervisningen foregår i Athen over ca. seks uker. Undervisningen gis som forelesninger ved Det Norske Institutt i Athen og ekskursjoner i Athen.

For at du skal kunne fremstille deg til eksamen, må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktiviteter:

 • deltakelse i undervisningen som følger:
  • frammøte første dag
  • deltagelse på alle ekskursjoner
  • tilstedeværelse i minst 80% av  den øvrige undervisningen
 • muntlig framlegg
 • skriftlig innlevering (2-3 sider)

Du finner datoer for obligatoriske aktiviteter på semestersiden under "Eksamen: Tid og sted".

Undervisningen legges opp slik at studenter som ønsker det, skal kunne ta emnene i Roma og Athen i samme semester. Følgende emne har undervisning i Roma:

Eksamen

3-dagers hjemmeeksamen på 7-9 sider à 2300 tegn.

Du leverer besvarelsen i Inspera. Du plikter å gjøre deg kjent med innlogging og innlevering i forkant av frist for innlevering av hjemmeeksamen. Du må bruke UiO-brukernavn og passord for å få levert.

Alle obligatoriske undervisningsaktiviteter må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Sensorveiledninger

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Insituttet har samlet emnevalueringene på instituttes studiekvalitetssider

Annet

Antall deltakere er maksimum 20, minimum 5.

Deltakere bestiller og betaler selv for reise til/fra Athen, samt innkvartering.

Instituttet i Athen bistår med innkvartering til de som ønsker det. Alle studenter med opptak vil etter hvert blir kontaktet av instituttet vedrørende dette. Mer informasjon om innkvartering og praktisk info i Athen finner dere på nettsidene til Det norske institutt i Athen

Ekskursjonsutgifter på ca NOK 3000,- må dekkes av studentene. Dette dekker alle utgifter til buss og overnatting i forbindelse med ekskursjoner i løpet av undervisningsperioden.

Generell informasjon om IFIKKs utenlandsemner

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet utgår våren 2022.

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)