Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir grunnleggende innføring i humanistiske metoder, samt mer spesifikke filosofiske metoder, begreper og problemstillinger. Emnet skal gi deg kunnskaper og ferdigheter som gjør deg bedre rustet i møte med studiet ditt.

Undervisningsopplegget er todelt:

Fellesdelen gir en oversikt over de humanistiske vitenskapenes faghistorie og en innføring i hermeneutikk (fortolkningsteori) og vitenskapsteori.

Fagspesifikk del gir først og fremst en innføring i sentrale metoder og begreper i filosofi. Vi ser på hvordan de figurerer i noen av de mest sentrale filosofiske problemstillingene.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet forventer vi at du skal kunne:

Fra fellesdelen:

 • forstå og gjøre rede for grunnleggende spørsmål i humanistiske fagvære bevisst sammenheng og problemer og muligheter som finnes i humanistisk forskning
 • være bevisst sammenheng og problemer og muligheter som finnes i humanistisk forskning

Fra den fagspesifikke delen:

 • forstå grunnleggende filosofiske metoder og begreper, og hvordan de figurerer i sentrale problemstillinger i filosofien
 • forstå hvordan man forholder seg systematisk og kritisk til filosofiske teorier og argumenter
 • forstå hva det vil si å skrive et filosofisk essay

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

 • Fullt overlapp med alle Examen Facultatum-varianter.
 • Examen Philosophicum etter studieplan av 1996 eller tidligere, av 30 studiepoengs omfang, gir generelt fritak for Examen Facultatum.
 • Det er ikke mulig å benytte mer enn én Examen Facultatum-variant i en Bachelorgrad i Kultur- og samfunnsfag.

Undervisning

Undervisningen på dette emnet gis som:

 • fellesforelesninger 7 dobbelttimer
 • fagspesifikke forelesninger 5 dobbelttimer og 3 dobbelttimer med fagspesifikk gruppeundervising

 Obligatoriske undervisningsaktiviteter:

 • kvalifiseringsoppgave på 4-6 sider (2.300 tegn pr side) som du må levere i emnets digitale læringsplattform innen oppgitt frist. Datoer legges ut på semestersidene rundt semesterstart.

Undervisingsaktiviteten må være godkjent for at du skal kunne fremstille def til eksamen

 

Eksamen

Eksamen i emnet er:

 • 4-timers avsluttende skoleeksamen

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen. Godkjent undervisningsaktivitet er gyldig de neste to semestrene emnet går, så lenge den dekkes av det pensum som gis.

Tidligere eksamensoppgaver

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Alle rapporter fra periodisk evaluering IFIKKs emner er samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høsten 2016 setter IFIKK opp en felles Exfac for samtlige studenter, EXFAC03-HUM, dvs at EXFAC03-FIL ikke settes opp.

Undervisningsspråk

Norsk